Sökning: "läsengagemang"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet läsengagemang.

 1. 1. Läslust – en klassfråga?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karl-Johan Löfgren; Kerim Serifler; [2023]
  Nyckelord :Elever; igenkänning; inre motivation; läsengagemang; läslust; läs- och skrivfärdigheter; SES; socioekonomisk bakgrund;

  Sammanfattning : Denna forskningsöversikt undersöker relationen mellan socioekonomisk bakgrund och läslust samt presenterar förslag från forskningen på hur lärare kan arbeta för att främja läslust. Genom tematisk analys av vetenskapliga artiklar har vi arbetat fram ett resultat som besvarar följande två frågor: (1) Hur relaterar elevers socioekonomiska bakgrund till deras läslust? och (2) Vilka arbetssätt främjar elevers läslust i grundskolans senare år? Studien lyfter fram tre faktorer som är avgörande för hur relationen mellan elevers socioekonomiska bakgrund och läslust ser ut: tillgången till böcker, de tidiga läsupplevelserna och läsfärdigheten. LÄS MER

 2. 2. Betydande faktorer som främjar läslust

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Stina Prim; Fabian Lundin; [2022]
  Nyckelord :agentskap; läsengagemang; läsfrämjande; läslust och läsning;

  Sammanfattning : Undersökningar som utförts av PISA (Programme for International Student Assessment) och PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) de senaste 20 åren visar att svenska barns attityder till läsning blivit mer negativ och att de läser mindre än tidigare. Denna negativa trend i barns läsning syns även i resultat från andra OECD-länder och det har gett upphov till internationell forskning på området. LÄS MER

 3. 3. Identifikation med karaktärer och engagemang i skönlitteratur : En enkätstudie om en utvald grupp gymnasieeleversattityder till viktiga faktorer för identifikation med karaktärer och engagemang i skönlitteratur inom svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Amanda Ljungqvist; [2022]
  Nyckelord :Gymnasieelever; identifikation; läsengagemang; läsmotivation; skönlitteratur; svenska.;

  Sammanfattning : Med allt färre läsande ungdomar, och läsfrämjande insatser från regeringen till följd av detta, är det relevant att undersöka vad som kan öka elevernas engagemang i läsning inom svenskämnet. Tidigare forskning har visat att elever vill kunna identifiera sig med karaktärer och att verken ska vara personligt relevanta för att öka läsmotivationen. LÄS MER

 4. 4. ”Svår målgrupp att nå, men det är väldigt kul när det funkar liksom!” : En intervjustudie om barn- och ungdomsbibliotekariers läsfrämjande arbete och syn på ungdomars och tonårskillars läsning

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Annika Ida Maria Eklund; [2022]
  Nyckelord :Folkbibliotek; läsengagemang; läsfrämjande; läsmotivation; killars läsning; ungdomars läsning;

  Sammanfattning : Young people’s reading comprehension is deteriorating, and their reading habits are declining. Librarians are given a mission to promote reading, where young people are a priority target group. To render this mission more effective, librarians’ views on this problem and how they try to tackle should be studied. LÄS MER

 5. 5. Läslust? : Ett elevperspektiv på läsengagemang vid läsning av skönlitteratur inom svenskämnet i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Emma Uddas; [2021]
  Nyckelord :Läsning; skönlitteratur; fiktionsprosa; engagemang; motivation; läslust; läsintresse; gymnasiet; svenska;

  Sammanfattning : I undersökningar såsom PISA framkommer att de allra flesta barn och tonåringar saknar läslust när det gäller läsning i och för skolans svenskundervisning. Dessutom finns en minskning av andelen ungdomar som läser av fri vilja och för att det är underhållande. LÄS MER