Sökning: "läsförståelsestrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet läsförståelsestrategi.

 1. 1. Läsförståelse med flerspråkiga elever : En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med flerspråkiga elevers läsförståelse i årskurserna F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Arminé Housibian; Hamdi Olad; [2023]
  Nyckelord :läsförståelse; läsförståelsestrategi; flerspråkiga elever; anpassning; mångkulturell; undervisa flerspråkiga elever; reading comprehension; multilingual students;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få djupare kunskap om hur några lärare arbetar med flerspråkiga elevers läsförståelse i årskurserna F-3. För att få svar på forskningsfrågan användes två kvalitativa metoder. Vi intervjuade och observerade åtta lärare från tre olika skolor. LÄS MER

 2. 2. Explicit undervisning i läsförståelsestrategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Evelina Palmkvist; Veronica Pedersen; [2023]
  Nyckelord :explicit undervisning; grundskolan; kvantitativ metod; lågstadiet; läsförståelse; läsförståelsestrategier;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på vikten av att arbeta med explicit undervisning iläsförståelsestrategier för att utveckla elevers läsförståelse. Samtidigt som forskning pekat pådet positiva i detta arbetssätt har den uppmärksammat hur denna form av undervisning oftabortprioriteras. LÄS MER

 3. 3. Detektiven och spågumman som läsförståelsestrategi : En empirisk studie om elevers strategianvändning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elin Andersson; Emmelie Richthoff; [2022]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading strategies; ”läsfixarna”; reading comprehension test; pre-test; reading comprehension teaching; interview; Läsförståelse; läsförståelsestrategier; läsfixarna; läsförståelsetest; pre-test; lässtrategiundervisning; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med den elevcentrerade empiriska studien var att undersöka lässtrategierna ”läsfixarnas” inverkan på elevers förmåga att förstå och tolka texter. Läsförståelsestrategierna som används i studien är detektiven och spågumman. LÄS MER

 4. 4. Läsförståelsens roll i matematik : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karin Von Zweigbergk; [2021]
  Nyckelord :Matematik; läsförståelse; problemlösning; ordproblem; läsförståelsestrategi;

  Sammanfattning : Sammanfattning I kunskapsöversikten kommer forskning om läsförståelsens roll i problemlösning undersökas och vilka strategier kopplat till läsförståelse som anges vara gynnsamma för elever för att lösa matematiska problem. Jag kommer även undersöka om flera faktorer påverkar problemlösningsförmågan hos elever. LÄS MER

 5. 5. Autism och läsförståelse : - Erfarenheter, utmaningar och strategier ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Carle; Ewa Edström Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd AST ; främja läsförståelse; läsförståelsestrategier; svårigheter läsförståelse; utmaning i skolmiljö.;

  Sammanfattning : Forskning har visat på att det är av största vikt att ha ett utvecklat tal- och skriftspråk för att klara av dagens samhälle. En viktig färdighet i grundskolan är läsförståelse. LÄS MER