Sökning: "läsförståelseundervisning och kulturellt redskap"

Hittade 1 uppsats innehållade orden läsförståelseundervisning och kulturellt redskap.

  1. 1. Lärplattan i svenskundervisningen : - en kvalitativ studie om vad som påverkar läraresanvändning av lärplattan iläsförståelseundervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Lisa Folmanis; Annie Tovstedt; [2017]
    Nyckelord :IKT; lärplatta; läsförståelse; läsförståelseundervisning och kulturellt redskap;

    Sammanfattning : En viktig grundstrategi för människors livslånga språkutvecklingär läsförståelsen. Modern teknik, i form av IKT-verktyg, skaanvändas som ett redskap för att kunna kommunicera, produceraoch lära inom skolans alla ämnen. LÄS MER