Sökning: "läsfrämjande verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden läsfrämjande verksamhet.

 1. 1. Att skriva eller inte skriva? : Om skrivfrämjande arbete på svenska folkbibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Pontus Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Creative Writing; Writing Promotion; Reading Promotion; Public Library; Kreativt skrivande; litterärt skapande; skrivfrämjande; läsfrämjande verksamhet; skrivarverksamhet; folkbibliotek;

  Sammanfattning : Swedish public libraries have offered writing courses and activities for decades. Despite that, writing doesn’t necessarily seem to have an obvious place at all public libraries. The purpose of this thesis is to examine the status of writing promotion at Swedish public libraries. The study is conducted using several methods. LÄS MER

 2. 2. ”Vi ska inte slåss utan samarbeta” : En fallstudie av samverkan inom läsfrämjandearbete för barn och unga

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Oskar Ahlén; [2020]
  Nyckelord :Cooperation; Case studies; Qualitative research; Public services Libraries ; Reading promotion; Library science; Samarbete; fallstudier; kvalitativ metod; folkbibliotek; läsfrämjande verksamhet; biblioteks- och informationsvetenskap; Cooperation; Case studies; Qualitative research; Public services Libraries ; Reading promotion; Library science;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine how collaboration is represented in guiding documents and practice concerning reading promotional work towards children and youth within Sandviken’s cultural center’s public library and the house of literature. This is examined through a case study of the public library’s and the house of literature’s activities for children and youth, with a focus on how collaboration affects the organizations work towards these target groups. LÄS MER

 3. 3. Svensklärares uppfattning om skolbibliotekets roll i elevernas utveckling av läslust

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Louise Nilsson; Andreas Särnby; [2020]
  Nyckelord :Läslust; skolbibliotek; skolbibliotekarie; läsmiljö; läsprocess och läsfrämjande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka uppfattningar bland svensklärare med skolbilioteksansvar om hur skolbiblioteket kan påverka elevernas läslust. Tidigare forskning visar att skolbiblioteket är en verksamhet som har goda effekter på elevernas läslust men att det alltför ofta inte används ändamålsenligt. LÄS MER

 4. 4. Folkbibliotekens läsecirklar för ungdomar : HBTQ-personers representationi litteraturvalet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elin Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :Folkbibliotek; HBTQ; heteronormativitet; läsecirklar; läsfrämjande verksamhet; normkritik; queerteori; ungdomar;

  Sammanfattning : Titel:Folkbibliotekens läsecirklar för ungdomar: HBTQ-representation i litteraturvalet.Författare:Elin NordqvistInstitution:Sociologiska institutionen Handledare: Jonas LindahlFärdigställd:2020Sammanfattning:Syftet med uppsatsen var att undersöka i vilken grad som litteratur med centralt HBTQ-innehåll inkluderas i den litteratur som läses i läsecirklar för ungdomar. LÄS MER

 5. 5. ”Läsning är ett av skolbibliotekets ben.” : En empirisk studie av skolbibliotekariers läsfrämjande verksamhet med fokus på relationen mellan frihet och krav

  Master-uppsats,

  Författare :Larissa Dubberke; [2019]
  Nyckelord :läsfrämjande; läsning; skolbibliotek; skolbiblio-tekarier; läslust; lässtimulans;

  Sammanfattning : This master thesis examines school librarians’ work with reading promotion, partly from Lev Vygotskij’s sociocultural perspective of thought, language, learning and knowledge development and partly from a reading perspective, which includes different approaches on children’s reading, in particular Aidan Chamber’s theory of the ”reading circle” and reading pedagogy. The main focus lies in the inherent conflict between reading for pleasure and reading on demand, which school libraries have to deal with in their mission of reading promotion, since they lie in between education department and culture department. LÄS MER