Sökning: "läsk"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet läsk.

 1. 1. Ultraprocessad mat : Sambandet mellan konsumtion av ultraprocessad mat, övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Wendela Winglycke; [2019]
  Nyckelord :Ultra-processed food; processed food; overweight; obesity; BMI; NOVA; Ultraprocessad mat; processad mat; övervikt; fetma; BMI; NOVA;

  Sammanfattning : Introduktion. Ultraprocessad mat innebär industriellt producerad mat som ofta har ett lågt näringsvärde men hög energitäthet, t.ex. läsk, godis, sötsaker, chips och färdigmat. LÄS MER

 2. 2. Motsägelsefullt hälsobudskap inom idrotten?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Matilda Karlsson; Olivia Nilsson; [2018-08-15]
  Nyckelord :idrottsanläggning; livsmedelsutbud; näringstäthet; nordiska näringsrekommendationer; café;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet- KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Mia PrimAntal sidor: 37Termin/år: Vt 2018Examinator: Mia Prim.... LÄS MER

 3. 3. Socker, stress och nedstämdhet : En kvantitativ studie om sambandet mellan gymnasieelevers sockerintag, upplevda stressnivåer och nedstämdhet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Fredrik Rosén; Johanna Soikkeli; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka sockerintaget och nivån av stress och nedstämdhet hos gymnasieelever. - Hur ser sockerintaget ut hos gymnasieeleverna? - Hur ser nivån av stress ut hos gymnasieleverna? - Hur ser nivån av nedstämdhet ut hos gymnasieeleverna? - Finns det något samband med sockerintag och stress? - Finns det något samband med sockerintag och nedstämdhet? Metod: En kvantitativ studie har genomförts där en enkätundersökning gjorts på tre gymnasieklasser i en kommun i storstockholm. LÄS MER

 4. 4. Klimatpåverkan från snacks och sötsaker – en enkätstudie som jämför inställningen i olika miljöfrågor hos studenter inom naturvetenskap och ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Emma Lina Svensson; [2018]
  Nyckelord :Klimatpåverkan; växthusgaser; godis; läsk; koldioxidekvivalenter;

  Sammanfattning : Människan bidrar med en stor klimatpåverkan som ger upphov till bland annat klimatförändringar vilka har börjat påverka natur, djur och människor. Livsmedelsindustrin orsakar till följd av våra konsumtionsvanor stor klimatpåverkan. Många studier har visat att stor påverkan kommer från kött- och mejeriprodukter. LÄS MER

 5. 5. Sockerskatts påverkan på barnfetma : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Josefin Wennlo; [2018]
  Nyckelord :children; obesity; sugar tax; calorie intake; public health; barn; fetma; sockerskatt; kaloriintag; folkhälsa;

  Sammanfattning : Inledning: Många barn får i sig mycket mer socker än det rekommenderade dagliga intaget. Enligt Världshälsoorganisationen är idag 381 miljoner barn drabbade av övervikt eller fetma. LÄS MER