Sökning: "läskvitto"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet läskvitto.

  1. 1. Feedback-funktionalitet i instant messaging: en designstudie

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Felix Davrin; Karolin Valaszkai; [2018]
    Nyckelord :instant messaging; läskvittens; läskvitto; messenger; senast aktiv; read receipts; ux; ux-design;

    Sammanfattning : Studien undersöker Facebooks instant messaging-applikation Messenger med syfte att lokalisera de komponenter som skapar friktion i kommunikationsflödet mellan sändare och mottagare för att i sin tur undersöka hur dessa kan reduceras för att optimera gränssnittets samtliga funktionaliteter. Tidigare forskning visar att feedback-funktioner som berättar för användaren när meddelanden är lästa och när andra användare är aktiva skapar ett så kallat “social pressure” som gör att mottagaren känner sig pressad till att svara och sändaren är angelägen om att få svar. LÄS MER