Sökning: "läsläxa"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet läsläxa.

 1. 1. Läsläxans användning i skola och i hemmet : En kvalitativ studie om läsläxans betydelse för elevernas fortsatta läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Lena Lindström; Malin Jigehamn; [2019]
  Nyckelord :Anpassning av läsläxa; efterarbete av läsläxa; förarbete av läsläxa; läromedel; läsläxa; skönlitterära böcker; syfte med läsläxa; utformning av läsläxa; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare arbetar med läsläxan gällande både för- och efterarbete samt vilket syfte läsläxan har. I studien vill vi även se till vårdnadshavares perspektiv gällande deras syn på deras barns läsläxa. Studiens underlag utgörs av både en intervjumetod och en enkätundersökning. LÄS MER

 2. 2. Låt oss prata om läxor - en studie om hur lärare med olika lång yrkeserfarenhet resonerar om läxor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lovisa Halldén; [2018-08-13]
  Nyckelord :läxor; lärare; erfarenhet; matematik; svenska;

  Sammanfattning : Det talas om samhällets ständiga utveckling och visst kan samtliga av oss vittna om samhällets framfart och progression i allmänhet. Likväl förekommer läxor som de alltid gjort, i skolans värld. Det finns inga regler angående brukandet av läxor, därav är det upp till varje lärare hur de väljer att tillämpa och utforma dem. LÄS MER

 3. 3. De lär sig inte bara läsa, med läsläxa lär de sig också vad läsning är

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annelie Oskarsson; Amanda Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Den magiska kulan; Förstagluttarna; Innehållsfrågan; Läsförmåga; Läsläxa; Läxor; Skriftspråkliga aktiviteter; Sociokulturellt literacyperspektiv; Stjärnsvenska;

  Sammanfattning : Uppdraget som lärare innebär bland annat ett åliggande att skapa en undervisning som ger elever förutsättningar att utveckla läsförmågan. Med denna studie åskådliggör vi vilka möjligheter eleverna fås till detta genom läsläxan. LÄS MER

 4. 4. Läsläxa - ett pedagogiskt verktyg? : En studie som belyser lärarperspektiv och föräldraperspektiv i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Läsläxa; lärande; vårdnadshavare; samverkan;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ett lärar-och ett föräldraperspektiv undersöka hur föräldrar och lärare uppfattar läxor i ämnet svenska. Studien bygger på åtta e-postintervjuer med lärare i åk 1-4 och tre med föräldrapar. Resultatet visar att det finns både fördelar och nackdelar med att ge läsläxa. LÄS MER

 5. 5. Läsläxan : En enkätstudie med lärare som undervisar i grundskolans årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Malin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Läsläxa; Läxor; Läsning; årskurs 1 och grundskolan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER