Sökning: "läslust eriksson magnusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden läslust eriksson magnusson.

  1. 1. ATT STIMULERA TILL LÄSLUST Hur bibliotekarier kan arbeta för att läsovilliga barn och ungdomar ska kunna känna läslust!

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

    Författare :Linda Eriksson; Jenny Magnusson; [2006]
    Nyckelord :Barnbibliotekarier; Litteraturförmedling; Läsfrämjande verksamheter; Läslust; Läsovilja; Lässvaga; Skolbibliotekarier; Aliteracy; Children librarians; ; Joy of reading; Reading promotion; Reluctant readers; School librarians; Unmotivated readers; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Social Sciences;

    Sammanfattning : The purpose of this Master's thesis is to make suggestions as to how librarians can promote young reluctant readers to help them find the joy of reading. We want to show how the comprehension of these children and adolescents can be translated into action in the librarians work with reading promotion. LÄS MER