Sökning: "läsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet läsmiljö.

 1. 1. "Hur ser det ut i ett spökhus?" : En studie i pedagogers arbete med barnlitteratur i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Vesna Vodanovic; Sher Rahmani; [2020]
  Nyckelord :förskola; barnlitteratur; läsmiljö; det sociokulturella perspektivet; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur och i vilka sammanhang verksamma pedagoger arbetar med barnlitteratur. Vidare undersöks hur pedagogernas intresse för och förhållningssätt till barnlitteratur kan påverka deras arbete och läsmiljöernas utformning. LÄS MER

 2. 2. Svensklärares uppfattning om skolbibliotekets roll i elevernas utveckling av läslust

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Louise Nilsson; Andreas Särnby; [2020]
  Nyckelord :Läslust; skolbibliotek; skolbibliotekarie; läsmiljö; läsprocess och läsfrämjande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka uppfattningar bland svensklärare med skolbilioteksansvar om hur skolbiblioteket kan påverka elevernas läslust. Tidigare forskning visar att skolbiblioteket är en verksamhet som har goda effekter på elevernas läslust men att det alltför ofta inte används ändamålsenligt. LÄS MER

 3. 3. Högläsning i förskolans verksamhet : En studie om pedagogers uppfattningar och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Nathalie (Anjelica) Gustavsson; Sara Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; läsmiljö; pedagoger; pedagogers erfarenheter; pedagogers uppfattningar; samtal; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka uppfattningar och erfarenheter som pedagoger har kring högläsning. Det som undersöktes var när högläsning sker enligt pedagogerna och i vilket syfte, vad de samtalar kring under högläsning, hur de anser att högläsning påverkar språkutveckling hos barn samt deras uppfattningar om utformningen och betydelsen av läsmiljön för högläsning. LÄS MER

 4. 4. När ni är klara kan ni ta upp bänkboken : Bänkboken ur elevers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Skåre; Marie Tall; [2020]
  Nyckelord :Free reading; reading motivation; silent reading; independent reading; reading environment; Bänkbok; läslust; tyst läsning; fritt bokval; läsmiljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på hur elever i årskurs 3 använder bänkboken, vilken plats den har i undervisningen och hur klassrumsmiljön upplevs vid läsningen. Resultatet som framkom bygger på kvalitativa intervjuer med 10 elever från två olika klasser. LÄS MER

 5. 5. ”De vill att vi läser för dem mest hela tiden” : En kvalitativ studie om hur förskollärarna beskriver förskolans läsmiljö

  M1-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Linnéa Lundell; Åsa Fransson; [2020]
  Nyckelord :Läsmiljö; Förskola; Förskollärare; Reggio Emilia; Tillgänglighet; Böcker; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I tidigare forskning har förskolans läsmiljö främst undersökts genom studier av barns perspektiv och genom observationer. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur förskollärare beskriver läsmiljön i förskolan. LÄS MER