Sökning: "läsmotivation"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet läsmotivation.

 1. 1. LÄSHUNDEN - LÄSARENS BÄSTA VÄN? : Läshundar används i specialundervisning av elever i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Lotta Aurell; [2023]
  Nyckelord :Läsmotivation; skolhund; språkutveckling; läsutveckling; specialundervisning;

  Sammanfattning : This study examines the experienced reading motivation of children who read to a dog, and how reading to dogs can be used in special education for children with reading difficulties. The theoretical framework is inspired by motivational theory and the concepts controlled and autonomous motivation, behavior theory and motivation based on expectation. LÄS MER

 2. 2. Främjande av läslust i undervisningen ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Kevin Iman; My Saurow; [2023]
  Nyckelord :Läslust; läsmotivation; läsfrämjande arbete; inre och yttre motivation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur lärare arbetar med läsning i klassrummet samt vilka faktorer lärare anser är betydelsefulla för att främja läslust i undervisningen. I inledningen av arbetet beskrivs läsningens betydelse i skolan samt de bakomliggande orsakerna till varför vi har valt att undersöka ämnet. LÄS MER

 3. 3. Från papper till skärm : en litteraturstudie om digitaliseringens betydelse i relation till läsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alexandra Kirtzell; [2023]
  Nyckelord :digital läsning; digital läsförståelse; läsmotivation; digital text; tryckt text; läsutveckling;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie har som syfte att undersöka hur digitaliseringen påverkar läsutvecklingen hos elever, samt om digital läsning kan motivera och bidra till en ökad lust till läsning. Manuell och citeringssökning har varit de primära sökstrategierna för att finna relevanta artiklar. LÄS MER

 4. 4. Hur samverkar lärare i årskurs 1–3 med vårdnadshavare för att främja elevers läsmotivation och läsutveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Felicia Persson; Lovely Bäcklund; [2023]
  Nyckelord :Fritidsläsning; läsläxa; läsmotivation och samverkan.;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för vår studie har varit den aktuella samhällsdebatten om elevers sjunkandeläsintresse. Samhällsdebatten ledde till att vårt syfte blev att ta reda på hur lärare samverkar medvårdnadshavare för att främja elevers läsmotivation och läsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Läshunden : En kvalitativ studie om läshunden ett didaktiskt verktyg i läsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Fanny Norrman; [2023]
  Nyckelord :Svenska; läshundar; läsutveckling; lässvårigheter; läsmotivation; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om pedagogiskt utbildade hundförares erfarenheter av att använda läshundar som ett didaktiskt verktyg i läsundervisningen i årskurs F-3. Ett särskilt fokus riktas mot de erfarenheter pedagogiskt utbildade hundförare har av hur läshunden kan stötta elevers läsutveckling. LÄS MER