Sökning: "läsning hjärnan"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden läsning hjärnan.

 1. 1. Läsning är ju inte bara med ögonen … utan med hjärnan också : En intervjustudie av mellanstadielärares reflekterade erfarenheter om lässtrategier i svenskundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Edi Kolasinac; [2020]
  Nyckelord :Lässtrategier; pragmatism; didaktik; lärare; svenskundervisning; mellanstadiet; intervjustudie; reading comprehension strategies;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka sex mellanstadielärares reflekterade erfarenheter beträffande lässtrategier i svenskundervisningen. För att studera detta har semistrukturerade intervjuer används. LÄS MER

 2. 2. Språkdidaktiska metoder i programmeringsundervisning : En undersökning av möjligheten att anpassa språkdidaktik till programmeringsundervisningen i den svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Sofia Bouvin; Patrik Mattsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Från 2018 ska programmering vara tillgängligt för alla elever i gymnasiet. Detta kommer att ställa högre krav på fungerande undervisningsmetodik som är anpassad för elever med olika teknisk bakgrund och erfarenheter. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsteori om estetisk praktik

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Hannes Rydell; [2015]
  Nyckelord :yrkeskunnande; essä; kunskapsteori; tyst kunskap;

  Sammanfattning : En maskin för tanken Att skriva akademisk essä är balansgång. Essäskrivaren använder det essäistiska temperamentet, där den undersökande tanken tar skrivandet till hjälp. Jay Richards formulerar sig om romanen som: ”A machine to think with”.1 Detta är sant också för essän. LÄS MER

 4. 4. Matematiska färdigheter hos elever med lässvårigheter i årskurs 4

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet

  Författare :Erica Kvarnryd; Emilia Morén; [2014]
  Nyckelord :Reading disability; mathematical disability; the Triple code model; phonological ability; students in fourth grade.; Lässvårigheter; aritmetiska svårigheter; trippel-kod-modellen; fonologisk förmåga; elever i fjärde klass;

  Sammanfattning : Reading difficulties is the most common learning difficulty in the western world and it is common that people with reading disabilities also exhibit arithmetic difficulties. Different theories about the cause of the relationship exists, one theory describes the importance of good phonological ability in reading as well as in arithmetic, while another theory describes the importance of a reliable number system and that only a subgroup of students with reading disabilities also have difficulties with arithmetic. LÄS MER

 5. 5. Elevers och pedagogers upplevelser och tankar kring läsutveckling ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Sundqvist; [2011]
  Nyckelord :Föräldrakontakt; högläsning; inre bilder; litteratur; läsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att belysa flickor och pojkars upplevelser och tankar kring deras läsutveckling. Finns där skillnader i flickors och pojkars läsutveckling? Syftet är även att belysa pedagogers upplevelser och hur de arbetar för att främja elevers läsutveckling. LÄS MER