Sökning: "läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 2597 uppsatser innehållade ordet läsning.

 1. 1. "Vaccinvägrarna stoppar glädjen” : en kvalitativ textanalys av hur vaccinmotståndare gestaltas i nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Erica Eriksson; Louise Lund; [2022]
  Nyckelord :Vaccinmotståndare; covid-19; inflammatorisk debatt; bemötande; gestaltningsteorin; kvalitativ textanalys; nyhetsrapportering; General Works;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur vaccinmotståndare gestaltas i tidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Studien undersöker vilken tonalitet, vilka formuleringar och vilka ordval journalisterna använder för att beskriva och framställa vaccinmotståndarna. LÄS MER

 2. 2. Sju modersmålslärares arbete med läsning ur lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Jolanta Murniece Silauniece; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Lässtrategier; Läsundervisning; Modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : Modersmålsundervisningen har länge haft en marginaliserad roll i den svenska skolan trots att tvåspråkig undervisning enligt forskningen har positiva effekter på barns utveckling i båda språken såväl som på skolprestationerna som helhet. Speciellt gäller detta samband för läsförståelse. LÄS MER

 3. 3. Skönlitterär läsning med digitala verktyg : En empirisk studie om digitala verktyg i litteraturundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alexander Latvalehto; Ellen Lindholm; John Fritz; [2022]
  Nyckelord :Digital tools; direct digital tools; indirect digital tools; support; variation; fiction reading; litterature teaching; Digitala verktyg; direkta digitala verktyg; indirekta digitala verktyg; stöttning; variation; skönlitterär läsning; litteraturundervisning;

  Sammanfattning : Den aktuella empiriska studien syftar till att undersöka lärares användning av och inställning till digitala verktyg i litteraturundervisningen. Resultatet baseras på kvalitativt material från semistrukturerade intervjuer med fyra svensklärare i årskurs 4–6. LÄS MER

 4. 4. Att läsa ord och bild : Läsförståelse genom ord, bild och mentalisering – en läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elin Fällman; [2022]
  Nyckelord :Reading comprehension; expanded text concept; intermediality; theory of mind; textbook; Läsförståelse; vidgat textbegrepp; intermedialitet; mentalisering; läsebok;

  Sammanfattning : I skolans läseböcker används ofta bilder som stöd för läsningen. Men om bilder kräver att läsaren förstår bildkaraktärers sinnestillstånd riskerar de att hindra läsförståelsen hos elever med outvecklad mentaliseringsförmåga, vilka kan finnas bland exempelvis barn med autismspektrumtillstånd. LÄS MER

 5. 5. "De började med de största träden" : En ekokritisk läsning av Po Tidholms Norrland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ella Thelenius; [2022]
  Nyckelord :Ekokritik; Norrland; Po Tidholm;

  Sammanfattning : I Po Tidholms Norrland kan man läsa om Norrlands utveckling från 1990-talet till 2012. Tidholms bok ger insyn i hur tillvaron kan te sig i norrländska samhällen och skildrar en komplex relation till naturen, såväl som till den politik som möjliggjort industrialiseringens framfart som gjort landsändan till hela Sveriges naturresurs. LÄS MER