Sökning: "läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 2906 uppsatser innehållade ordet läsning.

 1. 1. HUR SKILJER SIG LÄSUPPLEVELSEN MELLAN EN E-BOK PÅ LÄSPLATTA OCH EN PAPPERSBOK?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Andreas Rune Eriksson; [2023-02-01]
  Nyckelord :E-bok; läsplatta; E-läsare; e-boksläsare; flow;

  Sammanfattning : Undersökningen i denna uppsats har syftet att ta reda på hur digital läsupplevelse graderad i upplevelsen av flow skiljer ifrån en pappersbok. Med e-bokens ökande popularitet har en intressant och viktig fråga uppstått om läsaren kan tillgodogöra sig denna läsning i samma utsträckning som vid analog papperstext. LÄS MER

 2. 2. Människan vattnar Arrakis : En ekokritisk läsning av Dune: Messiah

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofia Njurin; [2023]
  Nyckelord :anthropocentrism; biocentrism; terraforming; ecocriticism; Dune; Dune: Messiah; Frank Herbert; Consciousness; nature; thing-power; deterritorialization; antropocentrism; biocentrism; terraformning; ekokritik; Dune; Dune: Messiah; Frank Herbert; medvetenhet; natur; thing-power; deterritorialisering;

  Sammanfattning : I Dune: Messiah (1969) sker en förändring av klimatet, en terraformning som människan initierar. Vatten introduceras i rikliga mängder på planeten Arrakis och detta påverkar planetens ekologi såväl som människans kultur. LÄS MER

 3. 3. Automatisering av en process för att öka effektiviteten och nyttan för företag och deras kunder. : En utvärdering av hur automatiseringen av processen att tillhandahålla information till kunder om det aktuella tillståndet för mobilnätet kan generera en ökad effektivitet och nytta för både företag och deras kunder.

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Anabel Grau Rodriguez; [2023]
  Nyckelord :Automation; efficiency; customer; cost; process; message; mobile network; benefit; incident.; Automatisering; effektivitet; kund; kostnad; process; meddelande; mobilnät; nyttan; ärende.;

  Sammanfattning : Nätövervakningscentralen (NOC) hos Transtema Network Service övervakar och filtrerar inkommande larm från olika typer av nätverk. När en störning uppstår i ettnät är bland de åtgärder som vidtas att informera kunden om det. LÄS MER

 4. 4. En undersökning av den språkutvecklande lärmiljöni grundskolans årskurs 2 ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Johansson; [2023]
  Nyckelord :Avkodning; lärmiljö; läsförståelse; tidiga insatser; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Johansson, Malin (2023). En undersökning av den språkutvecklande lärmiljön i grundskolans årskurs 2 ur ett specialpedagogiskt perspektiv Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan bredd i expressivt ordförråd och avkodningsförmåga hos svenskspråkiga barn i årskurs 2

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Sara Eneroth; [2023]
  Nyckelord :Expressive vocabulary; phonological ability; decoding; nonwords; visual word recognition; Expressivt ordförråd; fonologisk förmåga; avkodning; nonord; helordsläsning;

  Sammanfattning : Ordförråd och avkodning är viktiga för läsförståelsen, som i sin tur är viktig för lyckade prestationer i skolan och arbetslivet. Det expressiva ordförrådet innehåller de ord vi själva kan producera. Avkodning är grunden i läsning och innebär skapande av kopplingar mellan tecken och ljud. LÄS MER