Sökning: "lässtil"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lässtil.

  1. 1. Boken, förskolläraren och barnet : En studie om hur förskollärare använder böcker i den pedagogiska verksamheten

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Anna Bernelind; [2017]
    Nyckelord :Högläsning; lässtil;

    Sammanfattning : .... LÄS MER