Sökning: "lässtrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 349 uppsatser innehållade ordet lässtrategier.

 1. 1. Ways to Good Reading Comprehension : A qualitative study of teachers’ views of the teaching of reading comprehension and reading strategies

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Abeer Aldibs; Asmaa Khalil; [2022]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading strategies; tasks; texts;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to explore reading comprehension with a focus on how teachers talk about their teaching of reading comprehension. To gain knowledge about how teachers work to increase and stimulate pupils’ reading comprehension, we decided to use qualitative interviews to further our knowledge and understanding of reading comprehension. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i lässtrategier för ökad läsförståelse : En interventionsstudie i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Heléne Bäckström; Lisette Vik; [2022]
  Nyckelord :interventionsstudie; reciprok undervisning; lässtrategier; språklig förmåga; metakognitiv förmåga;

  Sammanfattning : This study explores reciprocal teaching and the effectiveness of reading strategies, focusing on linguistic versus metacognitive ability, for improving reading comprehension. The participants were 22 fourth-grade students identified with poor reading comprehension, from two schools in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Högläsning -dess inverkan på elevers läsinlärning och språkutveckling. : Litteraturstudie om hur högläsning inverkar på elevernas läsinlärning och språkutveckling i årskurs 1-3 samt hur lärare arbetar för att engagera eleverna i högläsningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Nedzada Omerovic; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I litteraturstudien behandlas högläsning och dess inverkan på elevers läsinlärning ochspråkutveckling. Studien lyfter även fram hur lärare kan engagera eleverna i högläsningenför att den ska främja deras individuella läsinlärning. LÄS MER

 4. 4. Polylino skola: En ersättning för högläsning eller ett välkommet komplement?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Adilah Binhayeemahamanaing; Tina Albertson; [2022]
  Nyckelord :digitalisering; högläsning; literacy; läsförståelse; lässtrategier; läsutveckling; Polylino;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringen och den ökade förekomsten av e-böcker och digitala boktjänster, ser vi en förändring i samhällets läsvanor. Dessa förändrade läsvanor speglas även i elevernas läsvanor, där användningen av elevanpassade digitala boktjänster som Polylino skola blir mer vanligt i svenska klassrum. LÄS MER

 5. 5. Lässtrategier och läsutveckling : Reading Strategies and Reading Development

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nada Yassine; Hanin Adelemi; [2022]
  Nyckelord :läsförståelse; läsförståelseundervisning; lässtrategier; läsutveckling; metakognition;

  Sammanfattning : Denna systematiska kunskapsöversikt presenterar tidigare gjord forskning på hur lässtrategier samt metoder bidrar till utvecklad läsförståelse. Vi har sammanställt vetenskapliga artiklar och avhandlingar. LÄS MER