Sökning: "lässtrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 324 uppsatser innehållade ordet lässtrategier.

 1. 1. Högläsning i förskolan : Hur pedagogers förhållningssätt under högläsning kan främja barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Yasmin Alsayed Ali; Thagreed Yaseen; [2021]
  Nyckelord :språkutveckling; högläsning; förskola; lässtrategier;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om högläsning i förskolan med fokus på dess betydelse för barns språkutveckling. Under vår utbildning har högläsningens betydelse för barns språkutveckling uppmärksammats. LÄS MER

 2. 2. Att läsa eller hur läsa, det är frågan : en studie kring lässtrategier och deras betydelse för läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Frida Risberg; Johanna Martinsson; [2021]
  Nyckelord :Lässtrategier; läsförståelse; literacy; undervisning; mellanstadiet; läsning;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har vi undersökt vad behöriga svensklärare har för uppfattning om begreppet lässtrategi samt hur de undervisar om och använder sig av de olika strategierna i klassrummet. Vår studie utgår ifrån en kvalitativ metod där vi med hjälp av semistrukturerade intervjuer har samlat in fem verksamma lärares uppfattningar om lässtrategiers betydelse för läsförståelse. LÄS MER

 3. 3. Läromedelsanalys i svenska : -Med fokus på andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Malin Andersson; [2021]
  Nyckelord :andraspråkselev; läsförståelse; lässtrategier; modersmål; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Att ha förmågan att kunna läsa och ha läsförståelse är i dagens samhälle en av de viktigastekunskaperna att behärska. I den svenska skolan finns det många elever som inte har svenskasom förstaspråk men som går i samma klass som förstaspråkselever och använder sammaläromedel. LÄS MER

 4. 4. Fixar läsfixarna läsningen? : Arbete med metoden "en läsande klass" i årskurs 1.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lisa Olsson; [2021]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading strategies; reading; a reading class; teaching; Läsförståelse; lässtrategier; läsning; en läsande klass; undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lågstadielärares användning och val av läromedel och lässtrategier : en kvalitativ intervjustudie om sju lågstadielärares läsförståelseundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Natalie Hansson; Ilirjana Mavraj; [2021]
  Nyckelord :genrepedagogik; lärare; läsfixarna; läsförståelse; lässtrategier; läsmetoder; läromedel; textsamtal; språk; svenska;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur lågstadielärare arbetar med läsförståelse i undervisningen. Syftet med studien är att undersöka hur sju lärare i Sverige arbetar med läsförståelse genom att ta reda på vilka läromedel och lässtrategier de använder, hur de väljer läromedel och hur de arbetar både med läromedlen och i övrigt. LÄS MER