Sökning: "läsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 460 uppsatser innehållade ordet läsutveckling.

 1. 1. Läsläxan – likvärdig eller inte? : En kvalitativ undersökning om hur lärare i åk 1 arbetar för att åstadkomma en likvärdig läsinlärning genom läsläxan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mathilda Stenqvist; Sanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :Likvärdighet; läsläxan; läsflyt; läsutveckling; läsförmåga; läsinlärning läxa;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka fyra verksamma f-3 lärare under årskurs 1. Studien undersöker hur de arbetar för att skapa likvärdigheten i och med användandet av läsläxan för att ökaelevernas läsinlärning. LÄS MER

 2. 2. Interaktiv högläsning och dess möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Julia Egvärn; Neda Antic; [2021]
  Nyckelord :Interaktiv högläsning; Läsförståelse; Läsintresse; Läsutveckling; Ordförråd;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har som syfte att undersöka vilka möjligheter interaktiv högläsning har för att främja barns läsutveckling. Frågeställningen som ska besvaras är; vilka möjligheter har interaktiv högläsning i skolan och hemmet för barns läsutveckling?Inledningsvis presenteras den relation vår kunskapsöversikt och syfte har till styrdokumenten samt internationella kunskapsmätningar. LÄS MER

 3. 3. Högläsning : En läs- och språkutvecklande aktivitet eller bara tidsfördriv?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Adilah Binhayeemahamanaing; Tina Albertson; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; Språkutveckling; Läsutveckling; Ordförråd; Läsförståelse; Läsargemenskap; Föreställningsvärldar; Yngre elever; F-3;

  Sammanfattning : Trots att forskning visar på att högläsning fyller många värdefulla funktioner när det kommer till elevers läs- och språkutveckling, synliggörs högläsningspraktiken enbart i styrdokumenten för förskoleklass, men inte för årskurs 1–3. Högläsning som metod kan användas på olika sätt och syftet med denna kunskapsöversikt är att med hjälp av elva vetenskapligt granskade artiklar, som alla rör ämnet högläsning, förmedla information om det. LÄS MER

 4. 4. Högpresterande elevers läsutveckling i årskurs 1 : En lärarcentrerad studie från ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jessica Graae; [2021]
  Nyckelord :High-achieving students; reading development; year 1; teacher-centered study; sociocultural perspective; Högpresterande elever; läsutveckling; årskurs 1; lärarcentrerad studie; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien behandlar ämnet högpresterande elevers läsutveckling i årskurs 1 ur ettlärarperspektiv där den teoretiska förankringen är det sociokulturella perspektivet.Det finns lite forskning kring ämnet, och det som behandlas är oftast elever mellan5–8 års ålder och forskningen är oftast fokuserad ur ett elevperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Läsläxor : En kvalitativ studie om sju årskurs 1-3 elevers tankar kring läsläxor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Gustafsson; Hévi Kilincaslan; [2021]
  Nyckelord :läsläxor; samspel; lågstadiet; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskaperna om hur sju 1–3 elever ser på läsläxor utifrån ett personligt plan och ur ett samspelsperspektiv. För att fördjupa dessa kunskaper används en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer används. LÄS MER