Sökning: "läsvärde läsbarhet och läslighet"

Visar resultat 11 - 11 av 11 uppsatser innehållade orden läsvärde läsbarhet och läslighet.

  1. 11. Evenemangsbeskrivningar utformade enligt god informationsdesign åt Sundbyholmstravbana

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling; Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling

    Författare :Nina Hoikkaniemi; Annika Arhage; [2007]
    Nyckelord :Informationsdesign;

    Sammanfattning : Vi har skapat en broschyr och evenemangsbeskrivning enligt god informationsdesign åt Sundbyholms travbana. De ska användas för att utöka deras målgrupper. I vårt framtagande av det grafiska materialet har vi följt de riktlinjer som finns för god informationsdesign. LÄS MER