Sökning: "läsvärde läsbarhet och läslighet"

Visar resultat 6 - 10 av 11 uppsatser innehållade orden läsvärde läsbarhet och läslighet.

 1. 6. Närmare strike : En studie om att få fram ett informationshäfte om det som rör bowlingspelet för bowlare. Allt för att hjälpa dem förstå hur de lättare kommer närmare strikarna.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emma Niejahr; [2012]
  Nyckelord :informationsdesign; textdesign; bowling; information; målgruppsanpassa;

  Sammanfattning : This report is the result of my examination work in Textdesign at Mälardalen University, Eskilstuna. The purpose with this work was to develop an accessible information material for the target group “normal bowlers” that gives them the information they need to make their own decision on the lanes, because they often miss a coach during an away game. LÄS MER

 2. 7. Dette var vanskelig! : Ett arbete om målgruppsanpassning av och läsbarhet, läslighet och läsvärde i myndighetsinformation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Louise Gustafsson; [2012]
  Nyckelord :Målgruppsanpassning; myndighetsinformation; samhällsinformation; textdesign; offentlig sektor; informationsdesign;

  Sammanfattning :  ”Detta var vanskelig!”är ett examensarbete i textdesign som syftar till att studera myndighetsinformation ur ett målgruppsperspektiv. Rapporten fokuserar på Skatteverket och deras information kring deklaration. Varje år uppgår skattefel i samband med deklaration i Sverige till mer än 100 miljarder kronor. LÄS MER

 3. 8. Informationsdesign i sociala medier : Råd och riktlinjer om hur museer kan använda sociala webbtjänster

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Christine Gylfe; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sociala medier som exempelvis bloggar, nätverk och bild- och filmdelningstjänster är relativt nya former av kommunikationskanaler för museer. De nya och populära webbtjänsterna har lett till att både svenska och internationella museer idag efterfrågar riktlinjer om hur de skall använda och verka i sociala medier. LÄS MER

 4. 9. Produktion av informationsmaterial till nyinflyttade studenter i Eskilstuna

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutvecklingMälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Malin Swanström; [2008]
  Nyckelord :Informationsdesign; textdesign; Hermeneutik; Kvantitativ metod; Kvalitativ metod; Enkätmetodik; Målgruppsanalys; Läsbarhet; Läslighet; Läsvärde; Formgivning; Utprovning; Informationskanaler;

  Sammanfattning : Jag har genomfört ett examensarbete i ämnet informationsdesign med inriktning textdesign, i samarbete med Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Syftet med detta var att komma fram till en eller flera lämpliga informationskanaler att kommunicera gentemot målgruppen nyinflyttade studenter, och därefter producera ett informationsmaterial som passar i den valda informationskanalen. LÄS MER

 5. 10. En analys av Volvo CE:s instruktionsböcker : Läsvärde, läslighet och läsbarhet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling; Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling

  Författare :Elisabeth Noren; Marica Ahlberg; [2007]
  Nyckelord :Volvo; Volvo CE; läsbarhet; Instruktionsböcker; informationsteknik; Textdesign; Informationsdesign; användaranalys; C-uppsats; läsvärde; läslighet;

  Sammanfattning : Vi har gjort en analys av Volvo Construction Equipment AB: s (Volvo CE) instruktionsböcker på avdelningen Customer Support Division (CST) i Eskilstuna. CST är det bolag som stödjer Volvo CE med bland annat reservdelar, marknadsinformation och teknisk dokumentation. LÄS MER