Sökning: "läsvanor"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade ordet läsvanor.

 1. 1. Ordavkodningsförmåga hos svenska gymnasieelever : Referensvärden för bedömning med Vilket är rätt och Vilket låter rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Mirko Privitera; [2023]
  Nyckelord :Ordavkodning;

  Sammanfattning : Bakgrund Ordavkodningstestning ingår som en viktig del i testbatteriet för läs- och skrivutredningar. Vilket är rätt och Vilket låter rätt är ett tvådelat ordavkodningstest som möjliggör en snabb överblick över individers grundläggande avkodningsförmåga och som kan användas både individuellt och i grupp. LÄS MER

 2. 2. Svenskars attityd till populärlitteratur : En kvantitativ studie om dagens attityd gentemot populärlitteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Wahlquist; [2023]
  Nyckelord :Populärlitteratur; finlitteratur; attityd; kön; mängd läsning; omnivoritet;

  Sammanfattning : Populärlitteratur har länge ansetts vara sämre än finlitteratur och därmed fått en lägre status. Detta resulterade i att människor fick en negativ attityd gentemot denna litteratur, och tog därför avstånd från den. Attityden gentemot populärlitteratur har dock förändrats på senare tid. LÄS MER

 3. 3. Magra bokbestånd och läshungriga flickor : Om läsning i början av 1900-talet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Isabelle Pålsson; [2023]
  Nyckelord :Reading; Books and reading; History of reading; Girls; Reading habits; läsning; böcker och läsning; läshistoria; flickor; läsvanor; folkbildning;

  Sammanfattning : This master thesis constitutes a study into the history of reading. The object is to illustrate how reading practices of a few girls and young women were molded during the early decades of the twentieth century. LÄS MER

 4. 4. Olika sätt att läsa : en undersökning av hur män och kvinnor tar del av litteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alice Ehrnborg; [2023]
  Nyckelord :Litteratur; läsning; genus; mäns och kvinnors läsning; läsvanor; ljudböcker;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine how men and women approach literature, and how it differs from each other. Earlier studies focus on children’s reading habits, and this study will compare this to how men and women read as adults. From this it discusses how this information could be used to increase men’s reading. LÄS MER

 5. 5. Att väcka läslust : Lärarnas erfarenheter av motiverande metoder och faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Selma Balic; Lejla Fejzulovska McDaniel; [2023]
  Nyckelord :Läsengagemang; läsfrämjande; läsförmåga; läslust; läsmotivation;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av att ungdomars läsvanor har förändrats vad gäller skönlitterär läsning är detta examensarbetes syfte att undersöka vilka läsfrämjande metoder lärare använder i sin undervisning i syfte att väcka läslust samt deras upplevelser kring hur deras arbete stimulerar elevers läsmotivation. Syftet är också att undersöka vilka upplevelser läraren har av andra faktorer som kan komma att påverka elevers läsmotivation. LÄS MER