Sökning: "lättförstålig"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet lättförstålig.

 1. 1. Skaderegistrering inom ett juniorishockeylag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Fredrik Leopold; [2015]
  Nyckelord :acute injuries; illness; overload injuries; questionnaire; sport; akuta skador; enkät; idrott; sjukdomar; överbelstningsskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet barn och ungdomar som deltar i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter ökar. Det ses också en ökning av intensiv träning i yngre åldrar. Detta kan leda till att barn och ungdomar utsätter sig själva för ökad risk för akuta skador och överbelastningsskador. LÄS MER

 2. 2. Ämnesintegrering i skolan : En studie om ämnesintegrering i skolverksamhet

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Dick Spetz; Einar Ideström; [2012]
  Nyckelord :Ämnesintegrering; ämnesöverskridande; ämnesintegrerat arbetssätt; ämnesintegrerad undervisning; verklighetsförankrad undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie är en systematisk litteraturstudie. Metoden för studien består av att granska utvalda vetenskapligt granskade artiklar samt en doktorsavhandling, för att söka svar på studiens forskningsfrågor. LÄS MER

 3. 3. RFID goes bananas - Change management for implementing RFID technology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Swahn; Viktor Hebrand; [2010]
  Nyckelord :Innovative technology:Innovation:RFID:Change Management:Risk Management:Pilots studies:Technical verification:Implementations:Nowaste Logistics; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : För att nå långsiktig framgång måste företag röra sig snabbare och anpassa sig bättre till omgivningen än sina konkurrenter. Ett sätt att göra detta är att ta del av innovati-va teknologier för att skapa konkurrensfördelar. LÄS MER

 4. 4. En handbok i utformning av förskolors utemiljöer : trädgårdar att lära och leka i

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Chronvall; [2010]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; pedagogik; pedagoger; barn ; lek; hälsa; psykosocial hälsa; förskolegård; skolgård; förskoleträdgård; skolträdgård; utomhuspedagogik; sinnen; lekredskap; tåliga växter; bygglek; skapande;

  Sammanfattning : Barn i förskoleåldern vistas en mycket stor del av sin vakna tid i förskolan och i dess utemiljö. Detta borde synas i en omsorgsfull planering av förskolegården. Pedagoger borde få större möjligheter till att väcka barns förundran över naturen på gården och inte vara beroende av tidskrävande och kostsamma utflykter. LÄS MER

 5. 5. Efficient maintenance

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Johan Haglund; Fabian Syrén; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten innefattar ett förslag till Riksbyggen på en mer lättförstålig underhållsplan, manual till datorprogrammet Summarum, samt några övriga arbeten som relaterar till underhållsarbetet. Tillvägagångssättet för att utforma underhållsplan och manualen har varit genom intervjuer, med berörda parter, som sedan analyserats. LÄS MER