Sökning: "lättläst"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade ordet lättläst.

 1. 1. Textens förtrollande värld : En didaktisk studie av Låt den rätte komma in och den lättlästa bearbetade versionen Vampyren i Blackeberg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Frida Hermansson; [2022]
  Nyckelord :Easy-to-read literature; Teaching aid; John Ajvide Lindqvist; Låt den rätte komma in; Vampyren i Blackeberg; Lättläst; Läromedel; John Ajvide Lindqvist; Låt den rätte komma in; Vampyren i Blackeberg;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker relationen mellan lättlästa skönlitterära böcker och originalutgåvor genom en närstudie av John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in och den lättlästa versionen Vampyren i Blackeberg. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som skiljer sig i handlingen och vilka litterära aspekter som försvinner i en bearbetad lättläst text. LÄS MER

 2. 2. Enkla texter, enkel värld? : Munskyddsfrågans nyanser i 8 Sidor och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Henrik Ekdahl; [2022]
  Nyckelord :Corona; munskydd; 8 Sidor; Dagens Nyheter; LL; lättläst;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på hypotesen att det finns en risk för att läsning av lättläst nyhetsrapportering kan leda till en förenklad bild av verkligheten. Syftet är att ta reda på vad som händer i nyhetsrapportering med nyanser i en komplex fråga vid en lättläst-anpassning. LÄS MER

 3. 3. Lättlästa texter för alla? : En demokratisk rättighet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Helena Spännare; Maria Modd; [2022]
  Nyckelord :lättläst; läsförståelse; läsförståelseprocesser; inferenser; läsbarhet; LIX; PISA; PIRLS; LGR11.;

  Sammanfattning : Denna studie är en mixstudie av kvantitativ forskning med kvalitativa inslag. Studiens syfte är att undersöka hur anpassningar som görs i lättlästa texter/böcker påverkar textens läsbarhet och elevernas läsförståelse. LÄS MER

 4. 4. Underbart är kort, eller? Meningslängdens betydelse för läsförståelse hos barn med lässvårigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Emelie Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Lättläst; meningslängd; läs- och skrivsvårigheter; skönlitteratur för barn; läsförståelse; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks meningslängdens betydelse för läsförståelsen hos barn med lässvårigheter. Syftet är att ta reda på om råden om att skriva korta meningar i lättläst skön­litteratur är rimliga eller behöver nyanseras. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med skönlitteratur i ett flerspråkigt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Jervelycke; Jens Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Boksamtal; identitetsutveckling; språkutveckling; flerspråkighet; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vilken betydelse som läsning av skönlitteratur kan ha i ett mångkulturellt klassrum. Vi är särskilt intresserade av stödstrukturer för läsning såsom boksamtal. De tio redovisade källorna som ligger till grund för arbetet har valts genom en systematisk sökning. LÄS MER