Sökning: "lättlösliga kolhydrater"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden lättlösliga kolhydrater.

 1. 1. Utfodring av hästar med ekvint metabolt syndrom : Feeding of horses with equine metabolic syndrome

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hanna Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :foder; fång; hyperinsulinemi; insulinresistens; lättlösliga kolhydrater;

  Sammanfattning : Ekvint metabolt syndrom (EMS) är en diagnos som ställs på hästar med nedsatt insulinkänslighet, ökad risk för fång och regional eller lokal fettansättning. Nedsatt insulinkänslighet leder till en onormalt hög insulinrespons efter födointag. Hög insulinkoncentration i blodet har associerats till en ökad risk för fång hos häst. LÄS MER

 2. 2. Innehåll av lättlösliga kolhydrater i konserverat vallfoder och betesgräs för häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Veronica Stoehr; [2017]
  Nyckelord :dygnsvariation; gräsart; klimat; konserveringsmetod; WSC-koncentration;

  Sammanfattning : Hästens foderstat ska helst bestå till stor del av grovfoder i form av be-tesgräs eller konserverat vallfoder på grund av digestionskanalens utse-ende. Idag finns det ett flertal upptäckta hälsostörningar som är utfodrings-relaterade, till exempel insulinresistens, som kan utlösa fång vid för högt innehåll av socker, vilket bidrar till att det är viktigt med kunskap om socker-innehåll i fodret för sådana hästar. LÄS MER

 3. 3. Yeast in forage crops and silage aerobic stability at 15 Swedish dairy farms

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Annica Persson; [2015]
  Nyckelord :fungi; grass crop; ensiling; hygienic quality; losses; jäst; ensilage; lagringsstabilitet; grönmassa;

  Sammanfattning : This study investigates the role of yeast in green crop and its impact on the aerobic stability of silage. Fresh crop was collected from 15 farms in southern and middle parts of Sweden during the summer 2014; samples from the primary harvest was collected from eight farms and samples from the first regrowth harvest was collected from seven farms. LÄS MER

 4. 4. Förändring i insulinkänslighet vid dietinducerad fetma och betesgång hos varmblodiga travhästar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Hedin; [2014]
  Nyckelord :ekvint metabolt syndrom; EMS; EHC; insulinresistens; fetma; equine metabolic syndrome; insulin resistance; obesity;

  Sammanfattning : Fetma är ett ökande problem hos dagens hästpopulation. Allt fler hästar diagnosticeras också med insulinresistens (IR) och ekvint metabolt syndrom (EMS). Dessa sjukdomar har ofta kopplats samman med intag av lättlösliga kolhydrater och fetma. LÄS MER

 5. 5. Vallfodrets råprotein till mjölkkor : hur råproteinet används bäst

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Victor Lundbäck; Henrik Rosenqvist; [2014]
  Nyckelord :råprotein; protein; vallfoder; ensilage; AAT; PBV; förtorkning; ensileringsmedel; tillsatsmedel; tanniner; aminosyror;

  Sammanfattning : Eftersom vi i Sverige har svårt att näringsförsörja våra kor med inhemskt odlat protein är det intressant att utnyttja råproteinet i vallfodret så effektivt som möjligt. Denna litteraturstudie gör vi för att påvisa möjligheten för lantbrukare att påverka kons utnyttjande av proteinet i vallfodret. LÄS MER