Sökning: "lättnad"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade ordet lättnad.

 1. 1. En lång resa

  Magister-uppsats,

  Författare :Carina Ivarsson; Hanna Brännlund; [2021-02-26]
  Nyckelord :Immunterapi; lungcancer; livskvalité; upplevelse; hälsa; ohälsa; intervju;

  Sammanfattning : Background: Lung cancer is one of the world's most common malignancies. Immunotherapy has revolutionized the treatment options for this disease since 2018. Immunotherapy is now included in the Swedish standardized treatment program and has shown good results regarding increased survival for these patients. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av ej HLR-beslut : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Engla Aling; [2021]
  Nyckelord :Ej-HLR; patient; upplevelse; känslor;

  Sammanfattning : Introduktion: Hjärtstopp är ett livshotande tillstånd och en av de vanligaste dödsorsakerna i världen och i Sverige uppkommer cirka 50% av alla hjärtstopp på vårdavdelningar. HLR är den omedelbara behandlingen som utförs vid ett hjärtstopp för att patienten ska kunna överleva. LÄS MER

 3. 3. "Mitt barn är annorlunda" : Föräldrars upplevelser av att leva med barn med autism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Julia Byqvist; Frida Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Autism; barn; föräldrar; upplevelser; sjuksköterska; kvalitativ innehållsanalys; självbiografier och narrativer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Autism är en neuropsykiatrisk funktionsvariation som årligen drabbar omkring 100-200 barn i Sverige. För sjuksköterskan är det viktigt att ha förståelse för föräldrarnas upplevelser och barnets problematik. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelse av hälso- och sjukvård för demensdrabbade : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Jakobsson; Elinor Larsson; [2021]
  Nyckelord :Course of disease; Dementia; Healthcare services; Relative; Support; Demens; Närstående; Sjukdomsförlopp; Sjukvård; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en sjukdom som inte tillhör det normala åldrandet och påverkar inte bara den som drabbas av en demenssjukdom men också alla i dess närhet. En stor del av den vård som sker av en demensdrabbad person sker i hemmet av en närståendevårdare. LÄS MER

 5. 5. ÄLDRE PERSONERS UPPLEVELSER AV ATT BO PÅ ÄLDREBOENDEN : En systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Ekstedt; Luna Mossberg; [2021]
  Nyckelord :elderly; environment; experiences; nursing homes; person-centered care; systematic literature review; miljö; personcentrerad omvårdnad; systematisk litteraturstudie; upplevelser; äldreboenden; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att närstående till äldre kan ha svårigheter att kunna anpassa sig till den nya boendesituationen på äldreboendet. De närstående brottas med upplevelser av både lättnad och skuld, medan sjuksköterskorna har svårt att inkludera de närstående i omvårdnaden av sina anhöriga. LÄS MER