Sökning: "läxor parental cooperation"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden läxor parental cooperation.

 1. 1. Men kära barn, jag har ju glömt bort alltihop : En fenomenografisk studie om hemmets möjligheter att stödja barnets utveckling i matematik i de yngre åldrarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Madeleine Karlsson; Lizette Pålsson Sälling; [2009]
  Nyckelord :Mathematics; Homework; Parental support; Communication; Possibilities; Participation; Matematik; Läxor; Föräldrastöd; Kommunikation; Möjligheter; Delaktighet;

  Sammanfattning : The aim of this research is to examine how the homes of children, in cooperation with the schools, are offered opportunities to communicate and discuss mathematics together with the children in relevant situations. The overall intent of the study is manifest in scientific questions with focus on how parents view the subject and the opportunities to support their children with math homework as well as possibilities to actively support their child´s mathematics progress. LÄS MER

 2. 2. LÄXOR Ett arbete värt sitt resultat? En studie över några lärares syn på läxor som pedagogiskt redskap

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning; Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Marianne Johnsson; Malin Karlsson; [2005]
  Nyckelord :Education; föräldrasamverkan; inlärning; lärare; läxor parental cooperation; learning; teacher; homework; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera några lärares syn på läxors funktion och paktiska tillämpning. Uppsatsen bygger på en litteraturstudie och på kvalitativa intervjuer med sju lärare i årskurs 1-3. LÄS MER