Sökning: "läxor segregation"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden läxor segregation.

 1. 1. Läxan : Ett omdebatterat arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Evelina Tillnert Edbom; Ulrika Stammler; [2017]
  Nyckelord :Läxor; segregation; socioekonomisk bakgrund; lärare; kunskapsklyfta; intervjuer;

  Sammanfattning : I denna studie kommer vi gå igenom forskning kring läxors påverkan av elevers inlärning samt om detta arbetssätt kan bidra till segregation i form av ett upprätthållande av en kunskapsklyfta mellan mer och mindre socioekonomiskt gynnade elever. Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning, oavsett geografisk hemvist och vad för ekonomiska och sociala förutsättningar man har (Skollagen 1 kap. LÄS MER

 2. 2. Matematikläxor och läxhjälps användning utifrån ett segregationsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofie Persson; Hanna Mårtensson; [2015]
  Nyckelord :byskola; grundskolans tidigare år; likvärdighet; läxhjälp; läxor; matematik; segregation; storstadsskola;

  Sammanfattning : I detta examensarbete kommer matematikläxors och läxhjälps användning på två olika skolor att jämföras utifrån ett segregationsperspektiv. Vi har valt att undersöka en storstadsskola och en byskola. LÄS MER