Sökning: "läxtid"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet läxtid.

  1. 1. En undersökning över elevers vanor att göra läxor - med fokus på tid

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

    Författare :Camilla Eskilsson; Marie Pettersson; [2007]
    Nyckelord :läxor; läxtid; hemuppgift; studieresultat; påverkansvariabel; kvantitativ metod;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att jämföra vilka vanor eleverna i två skolor med avsevärda skillnader i studieresultat har när det gäller läxläsning. Eleverna vi tillfrågat går i årskurs nio i totalt fem klasser. Genom en kvantitativ metod i form av en enkätstudie undersöks vad som påverkar elevernas läxläsning. LÄS MER