Sökning: "låda"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet låda.

 1. 1. Basning i påse; STEAM BAG : böja trä med hjälp av en ångpåse och framtagning av produkten STEAM BAG

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Carl Müller; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Basning är en metod där värme och fukt används för att göra träplastiskt och böjbart. Den traditionella metoden att böja trä är att använda en låda eller ett rör och påföra värme och ånga för att mjuka upp träet inför böjning. Böjningen sker sedan utanför basningslådan. LÄS MER

 2. 2. Maskininlärning och kvantmekanik

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Natalia Ermakova; Alicia Natalia; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att redovisa för hur maskininlärning kan användas för att approximera grundtillståndsenergin av kvantsystemet som motsvaras av partikeln i en låda. Ett nätverk med radialbasfunktioner har använts med nätverket som en representation av variationsvågfunktionen. LÄS MER

 3. 3. En låda teknik : möjligheter och begränsningar med ett färdigt läromedel för elevernas lärande i teknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emelie Vikström; [2019]
  Nyckelord :didaktik; lärande; läromedel; skellefte-teknik; socialt samspel; teknikundervisning;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att belysa möjligheter och begränsningar för det färdiga läromedlet Skellefte-Teknik när det används i undervisningen för elevernas lärande i teknik. De frågor som ställts inför genomförandet av undersökningen har fokuserat på vilka didaktiska faktorer som är betydelsefulla för lärare att beakta i undervisning med ett färdigt läromedel som Skellefte-teknik, för att lärande i teknik ska ske, samt vilka förutsättningar läromedlet i sig har för detta lärande. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av AdBluetank : Produktutveckling av AdBluetank för Rottne Industris skogsmaskiner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Victoria Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :AdBlue; AdBluetank; Plasttank; Produktutveckling; Rottne Industri AB; Skogsmaskiner;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts i Rottne mot Rottne Industri AB under hösten 2018 och är ett examensarbete för programmet högskoleingenjör Teknisk design med inriktning produktdesign, D0023A, vid Luleå tekniska universitet. Rottne Industri AB tillverkar skogsmaskiner i varianterna skördare och skotare. LÄS MER

 5. 5. Särdragsvärdering : En algoritm för utvärdering av särdragens betydelse i konvolutionella neurala nätverk

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Fangming Yan; Isak Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Neurala nätverk kan ses som en svart låda det det är svårt att förstå nätverkets komplexa beteende. Forskningsområdet inom visualisering av neurala nätverk försöker hjälpa människor att förstå nätverket och tillhandahålla ett analysverktyg som kan användas för att förbättra en nätverksarkitektur. LÄS MER