Sökning: "låg personalomsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden låg personalomsättning.

 1. 1. Personalomsättningen inom revisionsbyråer – Ett problem? : En studie om personalomsättning på stora och små revisionsbyråer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Fransson; Felicia Vikström; [2019]
  Nyckelord :audit profession; turnover; management; external factors; effects and audit firms.; revisionsprofessionen; personalomsättning; ledning; externa faktorer; effekter samt revisionsbyråer;

  Sammanfattning : Att ha en viss grad av personalomsättning är nödvändigt för organisationens fortsatta lönsamhet. Personalomsättningen inom revisionsbranschen beskrivs däremot som ett problem. Tidigare studier har undersökt olika aspekter av personalomsättningen på individnivå. LÄS MER

 2. 2. Frivillig personalomsättning, orsaker och åtgärder : En fallstudie om hur första linjens chefer kan minska frivillig personalomsättning bland medarbetare inom vård och omsorg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Carl Ekberg; Malin Overgaard; [2019]
  Nyckelord :Voluntary turnover; turnover intention; turnover; causes; coworker; first line manager; Frivillig personalomsättning; övervägande av uppsägning; personalomsättning; orsaker; medarbetare; första linjens chefer;

  Sammanfattning : Syfte: Det finns en mängd studier som behandlar frivillig personalomsättning och vad dess orsaker är. Fler studier av fördjupande karaktär behövs för att få ökad förståelse över vad det är som orsakar frivillig personalomsättning. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapets påverkan på patientsäkerhet, kvalitet på vården, produktivitet och effektivitet samt sjuksköterskors trivsel på arbetet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elisabeth Boudin; Erika Lundström; [2019]
  Nyckelord :ledarskap; omvårdnad; sjuksköterskor; trivsel på arbetet; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeprofessionen innebär att vara ledare och självständigt ansvaraför omvårdnaden. Sjuksköterskors trivsel på arbetet påverkas av en rad faktorer, exempelvis arbetsbelastning och att ha meningsfulla arbetsuppgifter. LÄS MER

 4. 4. Varför slutar cheferna? : En studie om första linjens chefer i slutenvårdenpå centralsjukhuset i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Julia Björklund; Beatrice Fernlöf; [2019]
  Nyckelord :Första linjens chefer; mellanchef; krav och kontroll;

  Sammanfattning : Region Värmland lider av brist på sjuksköterskor och samtidigt väljer chefer i första linjen i slutenvården att avsluta sitt chefsuppdrag innan den kontrakterade tiden på fyra år löpt ut. Chefer i första linjen är mellanchefer med krav från såväl överordnade som medarbetare, och det kan vara svårt att leva upp till alla förväntningar. LÄS MER

 5. 5. ”Det är inte som förr, då stannade man för resten av livet” : En studie om synen på personalomsättning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Adam Dresh; Viktoria Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Personalomsättning; faktorer; effekter; optimal; konjunktur; ledarskap industri.;

  Sammanfattning : Under den tid det moderna arbetslivet existerat har personalomsättning associerats med negativa effekter och konsekvenser för såväl företag som anställda. Men nutida forskning visar också på positiva effekter vid en höjd personalomsättning och negativa effekter i anslutning till en alltför låg nivå. LÄS MER