Sökning: "låg säkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade orden låg säkerhet.

 1. 1. User Application Development For CANLoRa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Linnéa Olsson; Markus Rydeberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Wireless communication is becoming more common today. In all industries, there is a great interest in shifting from wired communication to wireless communication. Thus, technologies that enable wireless data transmission are becoming more suitable in the industry. LÄS MER

 2. 2. Akupunkturbehandling vid migrän : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Johanna Söderlind; [2021]
  Nyckelord :migraine; acupuncture; pain; quality of life; frequency; prevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt ”the Global burden of disease 2015” är migrän den tredje ledande orsaken tillfunktionshinder hos kvinnor och män under 50 år, i världen. I Sverige är prevalensen för migrän 14%. Orsaken till migrän är okänt. Kartlagt är att det finns neurofysiologiska, vaskulära och ärftliga komponenter. LÄS MER

 3. 3. Coastal Response to Sea Level Rise in Ystad Municipality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Elin Olsson; Sara Engström; [2021]
  Nyckelord :coastal erosion; Bruun Rule; sea level rise; coastal management; beach morphology; coastal processes; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The globally accelerating sea-level rise poses a problem in coastal areas through, e.g., the erosion of sandy beaches. Due to this, buildings, infrastructure, and other values can be lost, making the future shoreline position important to project in coastal management. LÄS MER

 4. 4. Volymbaserat underhåll

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Patrik Axelsson; Sanna Korhonen; [2021]
  Nyckelord :Preventive maintenance; volume based maintenace; meter based maintenance; Förebyggande underhåll; volymbaserat underhåll; mätarstyrt underhåll;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes på Scania Industrial Maintenance. Historiskt på Scania har intervallerna för det förebyggande underhållet (FU) på produktionsutrustningen bestämts baserat på kalenderdatum. Då kalenderdatum inte tar hänsyn till produktionsutrustningens faktiska användning så anpassas inte underhållet efter användningen. LÄS MER

 5. 5. Development of methods for detection of radioactive aerosols of special importance for the ESS facility

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Martin Carlström; [2021]
  Nyckelord :alpha spectrometry; radioactive aerosols; spectrum simulation;

  Sammanfattning : With the construction of the European Spallation Source (ESS) steadily approaching the operational phase, an environmental monitoring program will soon be implemented with the purpose of monitoring emissions. With regard to radiation safety, it is highly important to monitor alpha emitting radionuclides in aerosol form. LÄS MER