Sökning: "lågkvalificerad service"

Hittade 1 uppsats innehållade orden lågkvalificerad service.

  1. 1. Mer-försäljning!

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Patrick Olérs; [2012]
    Nyckelord :mer-försäljning; lågkvalificerad service; identitet; arbetsmarknad; emotional labor; Social Sciences;

    Sammanfattning : I denna uppsats har jag genom ett kvalitativt, sociologiskt tillvägagångssätt undersökt hur och varför de anställda tvingas sälja känslor och identitet inom lågkvalificerad service, med inriktning på försäljning. Syftet är att ifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, kritiskt belysa problem som uppstår i samband med att vi bygger ett samhälle på ekonomiska principer. LÄS MER