Sökning: "lågpresterande elev"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden lågpresterande elev.

 1. 1. Gamification i skolan : en motivationshöjande metod?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Filip Carlén; Roger Sellén; [2021]
  Nyckelord :gamification; spelifiering; matematik; motivation; didaktik; grundskola;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten presenterar vad aktuell forskning kommit fram till gällande gamificationsom metod och verktyg i skolan, med fokus på matematik. Syftet med översikten är att synliggöra vad som kännetecknar gamification inom grundskolenivå i forskningen, samt huruvida metoderna som använts i undervisningen är motivationshöjande. LÄS MER

 2. 2. Grupparbete i matematik : En systematisk litteraturstudie om grupparbete och dess betydelse i förskoleklass och årskurs 1-3

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Julia Karlsson; Hanna Wieslander; Elin Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Matematik; grupp; individ; grupparbete; gruppsammansättning; homogen grupp; heterogen grupp; högpresterande elev; lågpresterande elev;

  Sammanfattning : I skolvärlden råder det delade meningar kring huruvida grupparbeten är fördelaktigt eller inte för elevers utveckling och lärande inom ämnet matematik. Dessutom finns det heller inga tydliga ramar för hur grupper bör konstrueras eller sättas samman. LÄS MER

 3. 3. Identifiering av elever med särbegåvning som underpresterar i NO

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Emma Åström Boss; [2021]
  Nyckelord :gifted education; Biologi; definition; fysik; förvånar; gifted education; högpresterande; identifiering; kemi; lågpresterande; mellanstadiet; naturorientering; NO; särbegåvning; särskild begåvning; ta- lang; potential; uppmärksamma; underpresterande;

  Sammanfattning : Vissa elever anses ha en så hög inlärningsförmåga att de behöver anpassning i skolan. Av någon anledning verkar det vara svårt för lärare att identifiera dessa elever. Om eleverna dessutom underpresterar, vilket gör att det utåt sett kan uppfattas som att de fått utma- ningar på rätt nivå, blir det ännu svårare. LÄS MER

 4. 4. Didaktiska avvägningar i klassrummet : En studie om lärares val av möblering och placering av elever med olika prestationsnivåer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Gustafsson; Amanda Josefsson; [2019]
  Nyckelord :didaktiska avvägningar; klassrumsmöblering; placering av elever; högpresterande elever; lågpresterande elever;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om lärares didaktiska avvägningar vid möblering och placering av hög- respektive lågpresterande elever i klassrummet. Vi ville synliggöra vilka didaktiska avvägningar lärare, verksamma i årskurs 1-6, gjorde och varför. LÄS MER

 5. 5. Effekter av nivågruppering : En litteraturöversikt om nivågruppering i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Billing; Maja Engsund; [2018]
  Nyckelord :Nivågruppering; elev; matematik; undervisning; homogen och heterogen.;

  Sammanfattning : Lärare ansvarar för att möta alla elevers olika förutsättningar och behov i matematikundervisningen därför bör det finnas flera vägar att nå målen. Att differentiera undervisningen genom nivågruppering är en väg att gå för att möta alla elevers olikheter. LÄS MER