Sökning: "lågt blodsocker barn"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden lågt blodsocker barn.

 1. 1. "Har ni något överhuvudtaget som jag kan äta?" : Att ha ett barn med dubbeldiagnosen celiaki-diabetes: föräldrars upplevelser av kosten.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Carita Aspholme; Evelina Persson; Nina Svensson; [2011]
  Nyckelord :celiaki; glutenintolerans; diabetes typ 1; barn; ungdomar; dubbeldiagnos; föräldrar; kost; livsmedel; livsmedelsval; glutenfritt; glutenfritt bröd; blodsocker; upplevelser; bemötande; glykemiskt index; matlagning; livsmedelsanvisning;

  Sammanfattning : Bakgrund Prevalensen hos barn med diabetes typ I och den samtidiga förekomsten av celiaki varierar i studier mellan 2,4-16,4 %. Celiaki och diabetes typ I kräver båda en noggrant kontrollerad kost. Det tycks finnas få studier som undersöker hur kombinationen av de två olika kosterna fungerar i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Tillmatning av nyfödda barn på BB i Sverige : följs föreskrifter och rekommendationer

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ewa Andersson; [2009]
  Nyckelord :allergi; amning; förebyggande och tillmatning; allergy; breastfeeding; prevention and supplementary feeding;

  Sammanfattning : Syftet var att beskriva omvårdnaden kring nyfödda barns tillmatning på svenska BB-avdelningar, om föreskrifter följdes och om hänsyn togs till eventuell allergihereditet. Metod: Deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats Resultat: Av alla nyfödda barn vid 26 barnkliniker i Sverige vecka 26 år 2009 (n=849) tillmatades 18 % . LÄS MER

 3. 3. Barn med diabetes : Hur kan diabetes påverka inlärningsförmågan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Madelene Johansson; [2007]
  Nyckelord :inlärningsförmåga; diabetes;

  Sammanfattning : Att drabbas av en kronisk sjukdom som diabetes påverkar vardagen för resten av livet. Allt fler barn drabbas av diabetes och som lärare innebär det att chansen att få möta dessa barn i skolan ökar. För barn i skolåldern kan sjukdomen påverka skolarbetet. LÄS MER