Sökning: "lågt bostadsbyggande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden lågt bostadsbyggande.

 1. 1. Blandat boende i Uppsala : En studie om den socioekonomiska segregationen i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Gustav Franchell; [2018]
  Nyckelord :Uppsala; socioekonomisk segregation; blandat boende; åtkomliga bostäder; bostadspolitik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka den rådande socioekonomiska segregationen i Uppsala och hur blandat boende och byggnation av ekonomiskt åtkomliga bostäder planeras och om detta kan minska segregationen. Metoderna som använts för att genomföra denna uppsats är kvalitativa och innefattar dokumentanalys och intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Att hitta hem: ett inlägg i bostadsdebatten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Hanna Ranstad; [2017]
  Nyckelord :arkitektur; bostäder; förtätning; bostadsbyggande; bostadsbrist; bostadspolitik; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Bostadsbristen slår hårdast mot dem som redan står längst ifrån bostadsmarknaden. Unga, nysvenskar och äldre har fått det svårare att få sina bostadsbehov tillgodosedda. Det svenska bostadsbyggandet har sedan år 2006 varit lågt i förhållande till befolkningsutvecklingen (Boverket 2015:a). LÄS MER

 3. 3. Repurposing the unwanted : 300 temporary apartments in Marievik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Johan Alvfors; [2016]
  Nyckelord :Stockholm; Marievik; temporary housing; housing; reuse; segregation; diversity; residential architecture; Stockholm; Marievik; tillfälliga lägenheter; bostad; bostadsbyggande; renovering; segregation; diversitet;

  Sammanfattning : A 1980’s office block is threatened with demolition, leaving space for high-end housing in a local suburban area to Stockholm. Through presenting decision-makers with a choice and demanding action, I suggest a new future for this unwanted architecture. The 32. LÄS MER

 4. 4. Ungas bostadssituation och amorteringskravet – Är studenterna i Samhällsbyggnadsprogrammet på KTH bättre skyddade genom sin utbildning och kunskap i fastighetsekonomi?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Rebecca Granström; [2015]
  Nyckelord :housing market; mortgage ceiling; amortization; bostadsmarknad; ungas bostadssituation; bolånetak; amorteringskrav; lågt bostadsbyggande; reglerad hyresmarknad; bostadslån; förstahandskontrakt; förmedling av hyresrätter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vart är våra bostäder? : En fallstudie av Karlstad kommuns höga planreserv för bostäder och det låga bostadsbyggandet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Öhrn; [2014]
  Nyckelord :bostäder; lågt byggande; planreserv; bostadsplanering; bostadspolitik; bostadsbrist;

  Sammanfattning : Ju mer den svenska bostadsbristen breder ut sig desto hetare blir debatten om dess orsaker och lösningar i frågan. Bostadsbristen är inte längre ett storstadsproblem och när flera tillväxtkommuner, som exempelvis Karlstad, bekräftar brist på framförallt hyresrättslägenheter handlar debatten till stor del om hur byggandet av dessa ska öka. LÄS MER