Sökning: "lånbibliotek"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lånbibliotek.

  1. 1. Kultur och kommers. En analys av Eva Unanders kommersiella lånbibliotek 1818-1829

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Eva Greek; Heléne Rova; [2000]
    Nyckelord :popularitet; genre; bokkatalog; tillökning; lånbibliotek;

    Sammanfattning : This thesis has been written with the intention of investigating a commercial lending library to be found in Stockholm in the first decades of the nineteenth century. We chose this subject because it is a relatively unexplored area. Furthermore, we were curious to know what books could be found in the library. LÄS MER