Sökning: "lånecykelsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet lånecykelsystem.

 1. 1. Lånecykelsystemet Styr & Ställ - En fallstudie om dess roll i att främja den lokala delningsekonomin i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Ruscic; Johanna Nilsson; [2020-07-08]
  Nyckelord :Sharing economy; bike sharing schemes; sustainability; Delningsekonomi; lånecykelsystem; hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformuleringDelningsekonomi är ett koncept som vuxit fram de senaste åren och som fått genomslagskraftvärlden över. Begreppet är svårdefinierat men grundidén är delande framför ägande ochsåledes öka resurseffektivitet, minska klimatpåverkan samt bidra till att skapa sociala bandmellan användare. LÄS MER

 2. 2. Halmstad som hållbar cykelstad : Undersökning och utveckling av ett hållbart lånecykelsystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Per Lindsaga; Jesper Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Teknisk design; Användarcentrerad design; Designprocess; Produktutveckling; Hållbarhet; Hållbara städer; Cykel; Semantik; Ergonomi;

  Sammanfattning : Halmstad är en kommun som till år 2050 förväntas öka sin befolkning från 100 000 invånare till 150 000 invånare. I och med den ökade befolkningen kommer det finnas problem och nya behov Halmstad kommer möta. Genom att undersöka trender i världen och behov kopplade till dem kan en bild av Halmstads framtida behov skapas. LÄS MER

 3. 3. Delningsekonomi på mellanstora städers villkor : Styrning och planering av delningsekonomi i Umeå

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jesper Kramers; [2019]
  Nyckelord :Sharing Economy; Urban Governance; Public-Commons Partnership;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how local administrations in mid-sized cities can govern and plan for the sharing economy. To explore this, a case study of Umeå municipality's work on the sharing economy is carried out. LÄS MER

 4. 4. Lånecykelsystem - en lösning för att minska utläppen av växthusgaser?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Steffan Risberg; [2017]
  Nyckelord :Lund; Bike sharing; emission; modal shift; Lundahoj; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bike sharing systems can be found in an ever-increasing number of cities around the world. In many of these cities, bike sharing system have been very successful. LÄS MER

 5. 5. Dela på cykeln! : Ett svenskt perspektiv på lånecykelsystem

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Isa Eriksson; [2016]
  Nyckelord :lånecykelsystem; planering; delningsekonomin; socialt kapital;

  Sammanfattning : Lånecykelsystem har funnits i olika former sedan mitten av 1960-talet men det är först de senaste 15 åren som en större utbredning har skett. Många olika färdmedel konkurrerar om utrymmet i staden och lånecyklar är ett sätt att mer effektivt utnyttja utrymmet samtidigt som det är ett hållbart transportmedel och ett uttryck av delningsekonomin. LÄS MER