Sökning: "långa kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden långa kvinnor.

 1. 1. VÅLD- ETT NÖDVÄNDIGT ONT FÖR LAGENS LÅNGA ARM? En kvalitativ intervjustudie om polisstudenters syn på våld och kön utifrån egna erfarenheter och upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Stina Falk; [2020-09-21]
  Nyckelord :Våldsuppfattning; Polisstudent; Att göra kön; Omsorgsetik;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsatsen ämnar att lyfta polisstudenters upplevelser när det kommer till egenskaper/förmågor, våld och kvinnligt/manligt. Fokuset ligger på våldsanvändning, dels för att detta är unikt för polisyrket, samt för att våld i tidigare forskning har ansetts vara en skiljelinje mellan könen. LÄS MER

 2. 2. Sveriges Pensionssystem : -Vad påverkar individers pensionsförmögenhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Anna Gunnelin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med analysen är att jämföra nuvarande pensionssystem med ATP-systemet för genomsnittliga typindivider för att se vilka demografiska egenskaper hos individer som påverkar storleken på deras pension. ATP står för allmänna tilläggspensionen och var det pensionssystem som fanns i Sverige mellan år 1960 och 1999. LÄS MER

 3. 3. Psykisk hälsa hos bröstcanceröverlevare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ahmed Soliman; Sadir Mahdi; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; Bröstcanceröverlevare; Depression; Kvinnor; Ångest; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen insjuknar globalt cirka en miljon kvinnor i bröstcancer och antalet insjuknanden har ökat, men samtidigt så har överlevnadsprognosen förbättrats till följd av forskningsframsteg. Onkologiska behandlingar är långa och innebär både fysisk och psykisk påfrestning för den drabbade. LÄS MER

 4. 4. Fysiska, psykiska och sociala upplevelser av endometrios i kvinnornas vardag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :John Jonsson; Amanda Stridfält; [2020]
  Nyckelord :Endometriosis; pain; physical pain; psychological pain; Endometrios; smärta; fysisk smärta; psykisk smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom där cirka 10% av kvinnor i fertil ålder drabbas. Sjukdomen kännetecknas av att livmodervävnad växer utanför livmodern och orsakar symtom som smärta. LÄS MER

 5. 5. Skräckblandad förtjusning : En kvalitativ intervjustudie av ambulanssjuksköterskans erfarenhet av vårdandet i samband med prehospital förlossning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fredrik Wikander; Anna Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :prehospital förlossning; vårdandet; ambulanssjuksköterska; erfarenhet;

  Sammanfattning : Förlossningsvården i Sverige har under de senaste åren centraliseras, vilket medfört längre transporter för gravida kvinnor att färdas till förlossningsklinik. Tidigare forskning visar att långa avstånd till förlossningskliniker är en vanlig bakomliggande orsak till prehospitala förlossningar. LÄS MER