Sökning: "långa relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden långa relationer.

 1. 1. “För att det är hur vår verklighet ser ut här” : En studie om landsbygdskommuners arbete med våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nilsson Ida; [2020]
  Nyckelord :Rural social work; Domestice violence; Rural; Våld i nära relationer; Ruralt socialt arbete; Landsbygd; Socialt arbete på landsbygden; Socialtjänstens arbete med våld i nära relationer; Socialt arbete; KAIMeR;

  Sammanfattning : This study examines social worker’s work with domestic violence in rural municipalities in Sweden. Domestic violence is a widespread problem that occurs everywhere in society and the social services (Socialtjänsten) have a great responsibility in supporting the victims of domestic abuse. LÄS MER

 2. 2. Alltid nåbar - aldrig fri : En studie om hur unga vuxna upplever mobiltelefoner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Danielsson; Elin Ahlberg; [2020]
  Nyckelord :Mobiltelefon; Beroende; Interaktion;

  Sammanfattning : Utvecklingen av modern teknologi går fort framåt. Det är inte länge sedan mobiltelefoner var stora, klumpiga och endast kunde användas till att ringa samtal. Dagens smartmobiler erbjuder många fler funktioner än så. LÄS MER

 3. 3. Tredje sektorn - I frontlinjen för integration : En kvalitativ studie om civilsamhällets syn på integration och sin roll i samhället

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennifer Granberg; Fanny Kapstad; [2019]
  Nyckelord :Integration; civilsamhället; asylsökande; ansvarsfördelning; samverkan.;

  Sammanfattning : Asylsökande står idag inför långa väntetider vilket kan bidra till osäkerhet och psykisk ohälsa hos individer. Detta kan i sin tur leda till depression. Ideella organisationer i civilsamhället erbjuder många insatser av integrerande karaktär till asylsökande. LÄS MER

 4. 4. CSR för delade värderingar : en fallstudie av kundperspektiv hos skogs- och lantbrukskunder inom banksektorn

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Erik Grafström; [2019]
  Nyckelord :consumer behaviour; corporate social responsibility; CSR 2.0; Hertzberg’s two-factor theory; laddering; means-end chain; Schwartz theory of fundamental values; konsumtionsbeteende; Hertzbergs tvåfaktorteori; Schwartz teori för grundläggande värderingar; socialt ansvarstagande i företag;

  Sammanfattning : Finansbranschen, vilken är en bransch beroende av relationer. Hållbarhetsarbete som innebär begränsning av social och miljömässig påverkan är idag en viktig del av företagande i många branscher. Hur hållbarhetsarbetet tas i uttryck kan skilja sig mycket även inom samma bransch. LÄS MER

 5. 5. Jordbrukares psykiska hälsa : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Annika Didriksson; [2019]
  Nyckelord :farmers; mental health; suicide; health;

  Sammanfattning : Introduktion: Inom jordbruksyrket förekommer många krav och stressfaktorer. Självmordsstatistiken visar att yrket uppvisar en även globalt förhöjd risk för självmord. LÄS MER