Sökning: "långtidsarbetslösa kvinnor"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden långtidsarbetslösa kvinnor.

 1. 1. Utlandsföddas erfarenheter av arbetslöshet och hälsa : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Ebtisam Egal; [2016]
  Nyckelord :Public health; unemployment; foreigners; physical and mental health; social and economic support.; Folkhälsa; arbetslöshet; utlandsfödda; fysisk och psykisk hälsa; socialt och ekonomiskt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka utlandsföddas erfarenheter av arbetslöshet och hur de upplever att deras fysiska samt psykiska hälsa påverkas. Forskning indikerar att arbetslöshet kan leda till ohälsa och att utlandsfödda löper en större risk för ohälsa i jämförelse med inrikes födda individer. LÄS MER

 2. 2. Vill ni ha det som i Danmark? : En komparativ studie om skillnader i arbetsmarknadsinstitutioner, ungdomsarbetslöshet och arbetslöshetens sammansättning i de skandinaviska länderna.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Clara Lindblom; [2012]
  Nyckelord :Komparativ forskning; ungdomsarbetslöshet; de skandinaviska länderna; flexicuritymodellen; anställningsskydd; arbetslöshetsersättning;

  Sammanfattning : De skandinaviska länderna uppvisar stora ekonomiska och politiska likheter, inte minst vad gäller relationerna mellan staten och arbetsmarknadens parter samt utformningen av arbets­marknadens instit­utioner. Av detta skäl brukar det ofta talas om en nordisk eller skandinavisk modell inom den komp­arativa arbetsmarknads­forskningen (Kvist, 2009:5). LÄS MER

 3. 3. How does physical training affect sedentary long-term unemployed? : An intervention study in association with Halmstad Fastighet AB-Bureau

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)Biomekanik och biomedicin; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)Biomekanik och biomedicin

  Författare :Milad Mirza Mahmoudi; Ljiljana Markovic; [2011]
  Nyckelord :Unemployment; mental health; physical health; physical training;

  Sammanfattning : AbstractIntroduction: Unemployment cause poor health and poor health leads to unemployment. Those who are sedentary and experience unemployment may also experience negative effects on their physical and mental health such as obesity followed by cardiac illness, reduced muscle strength, chronic pain, anxiety and depression. LÄS MER

 4. 4. Att vara här och nu – En kvalitativ studie om psykisk ohälsa hos unga kvinnor som har erfarenhet av arbetslöshet.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Malin Fjällström Lundgren; [2007-06-12]
  Nyckelord :Arbetslöshet; psykisk ohälsa; unga kvinnor; socialt stöd; Unemployment; psychological ill-health; young women; social support;

  Sammanfattning : Folkhälsovetenskapligt program.... LÄS MER

 5. 5. Långtidsarbetslöshet och ekonomisk åtehämtning - lika för alla?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Hemmingsson; [2007]
  Nyckelord :arbetslöshet; konjunktursvängningar; långtidsarbetslöshet; återhämtning; utrikes födda; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den strukturella arbetslösheten har legat på 2% under hela perioden 1940-1990. Även efter lågkonjunkturen i början på 1980-talet gick den tillbaka till denna nivå. LÄS MER