Sökning: "långtidsfrisk"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet långtidsfrisk.

 1. 1. Hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer hos långtidsfrisk hemtjänstpersonal

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Jessica Rosdahl; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Långtidsfrisk - ja visst! : En studie av åtta socialarbetares upplevelse av långtidsfriskhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA; Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Frida Wennerlund; Anna Rapp; [2010]
  Nyckelord :långtidsfrisk; KASAM; krav- och kontrollmodellen; coping; socialarbetare; sjuknärvaro;

  Sammanfattning : Det finns personer som går till jobbet varje dag och alltid är vid god hälsa, även när deras arbete är krävande. Detta fenomen kan beskrivas som långtidsfriskhet. Syftet med denna kvalitaitva studie var att undersöka vad socialarbetare upplevde påverkade deras långtidsfriskhet. LÄS MER

 3. 3. Att leda för hälsa : En fallstudie ur ledningens perspektiv av Telge Rent AB:s förändringsarbete för minskad sjukfrånvaro och ökad effektivitet rörande yrkesgruppen lokalvårdare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Jane Engström; Lina Lundmark; [2007]
  Nyckelord :sjukfrånvaro; lokalvårdare; förändringsarbete; sjukskrivningstal; effektivitet; hälsa; känsla av sammanhang; empowerment; krav och kontroll; synliggöra medarbetaren; ledningsperspektiv;

  Sammanfattning : Efter år av ökade sjukskrivningstal inom svenskt arbetsliv syntes under åren 2002-2004 en minskning av långtidssjukskrivningarna. Denna minskning var dock marginell vad gäller kvinnodominerade yrkesgrupper som exempelvis lokalvårdare. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som utmärker långtidsfriska : En kvantitativ studie på If Skadeförsäkring, Business support och Stab

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ulrika Reistad; Patrik Hultenius; [2007]
  Nyckelord :Långtidsfrisk; Friskfaktorer; Hälsa;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna undersökning var att identifiera faktorer som utmärkte långtidsfriska på If Skadeförsäkring. För att uppnå undersökningens syfte skapades tre frågeställningar: •Vilka arbetsrelaterade faktorer utmärker de långtidsfriska? •Hur utmärker sig de långtidsfriska sett ur ett perspektiv med KASAM-modellen som teoretisk utgångspunkt? •Hur utmärker sig de långtidsfriska sett ur ett perspektiv med Krav-kontroll-stödmodellen som teoretisk utgångspunkt? Metod En kvantitativ enkätundersökning genomfördes på If Business Support och Stab i februari 2007. LÄS MER

 5. 5. Vilka friskfaktorer finns hos långtidsfriska? : en fenomenologisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Thorbjörn Evertsson; Per Lycke; [2007]
  Nyckelord :Långtidsfrisk; Friskfaktorer; IPA; Fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att identifiera gemensamma mönster av friskfaktorer hos långtidsfrisk administrativ personal på Högskolan Väst. Begreppet långtidsfrisk betyder i sammanhanget två års utebliven sjukfrånvaro med en anställning på tre år. LÄS MER