Sökning: "långtidsminne"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet långtidsminne.

 1. 1. Long Term Memory in Conversational Robots

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Julius Olson; Emma Södergren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study discusses an implementation of a long term memory in the robot Furhat. The idea was to find a way to prevent identical and very similar questions from being asked several times and to store the information of which questions have already been asked in a document database. LÄS MER

 2. 2. Korttidsminne hos häst : en praktisk studie med hästar av olika kön och ålder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Elinor Artursson; Rebecka Andersson; [2018]
  Nyckelord :horse; short-term memory; learning; Y-maze;

  Sammanfattning : Short- term memory in horses- a practical study with horses of different gender and age. Today it is known that horses have a well-functioning long-term memory. However, how other parts of the horse´s memory function are an area that requires more research. It is important to understand the function of the memory when handling and training horses. LÄS MER

 3. 3. An evaluation of deep neural network approaches for traffic speed prediction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Cosar Ghandeharioon; [2018]
  Nyckelord :Deep Learning; Regression; Time Series; LSTM; Neural decomposition.; Djupinlärning; Regression; Tidsserier; LSTM; Neural dekomposition.;

  Sammanfattning : The transportation industry has a significant effect on the sustainability and development of a society. Learning traffic patterns, and predicting the traffic parameters such as flow or speed for a specific spatiotemporal point is beneficial for transportation systems. LÄS MER

 4. 4. Vad finns det för samband mellan dyslexi och matematiksvårigheter hos elever?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Persson; Matilda Ringholm; [2018]
  Nyckelord :Dyslexi; Elever; Matematiksvårigheter; Samband;

  Sammanfattning : Den generella uppfattningen är att dyslexi inte ger svårigheter i matematiken, dock säger viss forskning att det finns dyslexirelaterade svårigheter som påverkar matematiken. Syftet med detta arbete är att hitta de samband som finns mellan dyslexi och matematiksvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Mönsterseparation och mönsterkomplettering av sociala stimuli

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Pierre Klintefors; Sofia Flemark; [2018]
  Nyckelord :minne; mönsterseparation; mönsterkomplettering; övergeneralisering; blick; sociala stimuli; BPS-O; depression; BDI; social ångest; SAQ-A30; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vårt långtidsminne har en avgörande roll i våra liv. Det ligger till grund för vår uppfattning av det som har hänt, det som händer just nu och det som kommer hända i framtiden. LÄS MER