Sökning: "långtidsprognos"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet långtidsprognos.

 1. 1. Bindningsstyrka mellan komposit och porslin för metallkeramik med förbehandling av olika  reparationssystem

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Linnea Liljenborg; Ghinwah Chaaban; [2021]
  Nyckelord :Adhesive resin; bonding strength; composite material; metal-ceramics; porcelain repair system; Adhesiv resin; bindningsstyrka; kompositmaterial; metallkeramik; reparationssystem.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande in-vitro studie är att undersöka olika kompositbaserade reparationssystem och dess bindningsstyrka till porslin för metallkeramiska konstruktioner. Material och metod: Metallstavar tillverkades via CAD/CAM i CoCr (5.0x5.0x15. LÄS MER

 2. 2. Väderprognoser på lång räckvidd och säsongsmodellers prestanda utifrån allmänhetens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Viktor Bergman; [2020]
  Nyckelord :S2S; long range forecasting; SEAS5 verification; Europe; public perspective; S2S; långtidsprognos; SEAS5 verifikation; Europa; allmänhetens perspektiv;

  Sammanfattning : Långtidsprognoser beskriver gapet mellan väderprognoser och klimatmodeller som förutspår klimatförändringar p.g.a. den globala uppvärmningen. LÄS MER

 3. 3. A Price-based Demand Response Programme for an Industrial Company : A Case Study of the Waste Management Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Miguel Tavares; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Climate change mitigation and sustainable economic development areon the main agenda of many developed countries. Moreover, emerging economies,such as China which makes up 18.5% of the world’s population, are facingmajor problems of air and water pollution. LÄS MER

 4. 4. Modellering av ett flerbostadshus med solcellsanläggning och energilagring i Sverige : Egenkonsumtionsgrad, klimat och ekonomi

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Magda Jansson; [2018]
  Nyckelord :Litium-jonbatteri; Vätgaslagring; Självförsörjningsgrad;

  Sammanfattning : Klimatförändringar på jorden sker i snabbare takt än för den naturliga variationen och det står klart att antropogena utsläpp påverkar och kommer fortsätta påverka jordens klimat under lång tid framöver. För att minimiera klimatpåverkan som härrör från mänsklig aktivitet måste mängden utsläpp av växthusgaser minska, vilket främst görs genom att minska förbränningen av fossila bränslen. LÄS MER

 5. 5. Long-term follow-up of incisor root resorptions after correction of adjacent impacted and ectopically positioned maxillary canines

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Dalila Kosovac; Anna Lennartsson; [2014]
  Nyckelord :cuspid; follow-up studies; orthodontics; root resorption; tooth impacted; X-ray computed tomography;

  Sammanfattning : Överkäkshörntänderna erumperar normalt mellan 11 till 13 års ålder. Dessa kan dock bli retinerade och orsaka rotresorption på intilliggande incisiver. Konventionell röntgen upptäcker rotresorption i 12.5 procent av fallen, medan datortomografiundersökning (CT) upptäcker resorptioner i ungefär 50 procent av fallen. LÄS MER