Sökning: "långtidsretention"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet långtidsretention.

 1. 1. Ansiktsigenkänning: Effekter av kort- och långtidsretention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Oskar Lindman; Moa Lövdahl; [2019]
  Nyckelord :Face-recognition; long-term retention; extraversion; sex differences; holistic processing; NEO-PI R; Ansiktsigenkänning; långtidsretention; extraversion; könsskillnader; holistiskt processande; NEO-PI R;

  Sammanfattning : Igenkänning av ansikten har främst undersökts i form av korttidsretention. Via sådan forskning har det kunnat påvisas att människor generellt har en bättre förmåga till igenkänning av ansikten jämfört med visuella stimulus av liknande komplexitet. LÄS MER

 2. 2. Testbaserat lärande : Effekter av arbetsminne och episodiskt minne

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Morgan Lantz; [2019]
  Nyckelord :Test based learning; Testing effect; individual differences; cognition; working memory capacity; episodic memory; Testbaserat lärande; testeffekten; individuella skillnader; kognition; episodiskt minne; arbetsminneskapacitet;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har intresset för test baserat lärande ökat och det förekommer evidensatt detta fenomen fungerar inom flera områden som bland annat test format, personligaegenskaper samt återkoppling från ett test. En aspekt som det däremot finns få studier av ärtestbaserat lärande i relation till individuella skillnader i kognition. LÄS MER