Sökning: "långtidssjuka barn"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden långtidssjuka barn.

 1. 1. När professioner möts

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Kim Eriksson Börjesson; Sofia Fredriksson; [2021-06-21]
  Nyckelord :lekterapi; förskola; förskoleklass; tvärprofessionell samverkan; långtidssjuka barn; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att undersöka hur lekterapeuter och lärare upplever samverkan mellan lekterapi och förskola/förskoleklass. Syftet besvaras genom följande frågeställningar:• Hur upplever lärarna och lekterapeuterna att samverkan organiseras mellan lekterapin och förskolan/förskoleklassen?• Hur upplevs möjligheter och utmaningar för samverkan av lärare och lekterapeuter?• Vad upplever lärare och lekterapeuter att samverkan kan generera?Teori:Den teoretiska utgångspunkten baseras på fenomenologi då det är informanternas upplevelser av fenomenet som undersöks. LÄS MER

 2. 2. Mina saker; Mitt rum. Patientrum för långtidssjuka barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Caroline Asserlind; [2014-03-13]
  Nyckelord :hospital room; children s and youth hospital; interior architecture; design; transformable;

  Sammanfattning : The aim of this project was to create an interior design for a children’s hospital patient room with the concept to adapt the room for the wide target group from 0-18 years of age. The analysis in the project is based on the hospital ward 322 at Drottning Silvias Children’s and Youth Hospital in Gothenburg. LÄS MER

 3. 3. Barns upplevelse av att leva med långvarig sjukdom. Om barns livskvalitet och sjuksköterskans roll

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Helene Svensson; Cecilia Tillander; [2009-06-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barn är en grupp inom sjukvården som upplever motgångar på andra sätt än vuxna ochdärmed kräver annan omvårdnad än vuxna. Syftet med studien är att få en inblick i hurbarn med långvarig sjukdom upplever sin vardag. LÄS MER