Sökning: "långvarig psykossjukdom"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden långvarig psykossjukdom.

 1. 1. Att leva med en långvarig psykossjukdom : En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :My Arvidsson; Elin Alfson; [2019]
  Nyckelord :Allmänsjuksköterska; Långvarig psykossjukdom; Psykiatrisk vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar ca 1000 personer i en långvarig psykossjukdom. Sjukdomen kan ge symtom som vanföreställningar, hörsel- och synhallucinationer, apati och viljelöshet. Sjuksköterskan är en stor del av livet för en person med långvarig psykossjukdom och måste därför vara medveten om sin vårdande hållning. LÄS MER

 2. 2. När allt förändras - En fenomenologisk intervjustudie om upplevelser av att ha ett syskon med långvarig psykossjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tomas Sjökvist; Johan Åhlin; [2017]
  Nyckelord :siblings; long-term psychosis; mentaliseringsteori; anhöriga; tematisk analys; fenomenologi; långvarig psykossjukdom; syskon; phenomenology; thematic analysis; relatives; mentalization theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte nio personers erfarenheter av ha ett syskon med långvarig psykossjukdom. Studien hade en fenomenologisk utgångspunkt och materialet analyserades med tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. I skuggan av schizofreni : närståendevårdare till personer med schizofrenidiagnos

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Burbeck; Annie Sundmark; [2012]
  Nyckelord :Schizofreni; Närstående; Upplevelse; Utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund Schizofreni är en psykossjukdom med långvarig duration som kommer och går i skov. Det är oftare män än kvinnor som drabbas och de insjuknar vanligtvis i övre tonåren, kvinnor något senare. Gränsen mellan schizofreni och andra psykoser är svårdragen. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter under pandemin hos patienter med psykossjukdom

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Bladmyr; Sulltan Jakupi; []
  Nyckelord :Pandemi; Psykos; Upplevelser; Slutenvård; Öppenvård; Vardagsliv;

  Sammanfattning : Inledning: Covid-19 pandemin drabbade världen år 2020 och medförde en social distansering i flertalet länder. Det finns en kunskapslucka i Sverige kring hur pandemin och restriktionerna har påverkat personer med allvarlig psykisk sjukdom. LÄS MER