Sökning: "långvarig sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden långvarig sjukdom.

 1. 1. Vård av långvarigt sjuka barn : Utifrån sjuksköterskors erfarenhet

  Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Sofia Asp; Hilda Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Barn; långvarig sjukdom; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som drabbas av långvariga sjukdomar har idag goda chanser till överlevnad. Dessa barn kräver långvarig eller återkommande sjukhusvård vilket kräver mer resurser och tid för att ha möjlighet att bli bättre i sin sjukdom. Detta i sin tur ställer ökade krav på sjuksköterskans kunskap. LÄS MER

 2. 2. En osynlig sjukdom : Upplevelsen av att leva med typ 1-diabetes

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rebecca Edman; [2020]
  Nyckelord :Innehållsanalys; kvalitativ; Orem; Diabetes; blogg; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som är en långvarig sjukdom som påverkar personens vardag. Egenvård är en viktig del av typ 1-diabetes och Orem belyser att människan har möjlighet att vårda sig själv. Tidigare forskning visar att sjuksköterskan upplevde det som viktigt att arbeta förebyggande och stötta patienten. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med diabetes typ 1 : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sofia Lindgren; Olivia Hedin; [2020]
  Nyckelord :Children; Experiences; Parents; Type 1 diabetes; Barn; Diabetes typ 1; Erfarenheter; Föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig sjukdom innebär en förändrad vardag på många sätt. Det behövs resurser för att hantera och acceptera sjukdomen för att uppnå en överkomlig vardag. Diabetes typ 1 är en av de snabbast växande kroniska sjukdomarna i världen och det finns cirka 1,1 miljoner barn med sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Att leva med myalgisk encefalomyelit

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Camilla Mörk; Linda Welin Dahlberg; [2020]
  Nyckelord :Experience; Fatigue; Myalgic Encephalomyelitis; Quality of life; Suffering; Erfarenheter; Fatigue; Lidande; Livskvalitet; Myalgisk Encefalomyelit;

  Sammanfattning : Bakgrund Myalgisk encefalomyelit är en komplex, kronisk, neurologisk sjukdom som kännetecknas av långvarig psykisk och fysisk utmattning. Detta tillsammans med många andra symtom som smärta, yrsel och influensaliknande symtom, där symtomen förvärras vid ansträngning. LÄS MER

 5. 5. A Review of Success and FailureFactors of using Patient-GeneratedHealth Data for Chronically Ill Patients

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Lejla Delilovic; [2020]
  Nyckelord :Patient Generated Health Data; PGHD; Self-Care; eHealth; Chronic Diseases; Patient-genererad halsodata; PGHD; Egenvård; e-hälsa; Kroniker;

  Sammanfattning : Our population is becoming older and with that, the development of chronic diseasesis is also expected to increase. A chronic illness is a long-term illness which lasts throughout a lifetime, or at least for a very long time. A large part of healthcare resources is already devoted to treating chronically ill patients. LÄS MER