Sökning: "långvarig smärta bemötande"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden långvarig smärta bemötande.

 1. 1. Flickor med långvarig smärtas upplevelser och erfarenheter av fysioterapeutisk behandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Ida Björkbom; Sofia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Adolescents; Girls; Chronic pain; Physiotherapy; Limitations; Physiotherapist;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund  Långvarig smärta hos barn och ungdomar är vanligt förekommande och flickor är mer drabbade än pojkar. Smärtan påverkar den drabbade i stor utsträckning vilket ofta visar sig i det sociala livet, vid dagliga aktiviteter och under skolgången. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser och erfarenheter av fysioterapeutisk behandling vid patellar tendinopati : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Amanda Edelsvärd; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; Fysioterapeutisk behandling; Patellar tendinopati; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hopparknä eller patellar tendinopati vilket är den kliniska benämningen är en överbelastningsskada på patellarssenan. Denna typ av överbelastningsskada uppstår på grund av repetitiva spänningar på senan. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser, erfarenheter och lidande för personer med långvarig smärta : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Vendela Elvbo; Marie Netsborn; [2020]
  Nyckelord :Chronic pain; Suffering; Patient experience; Långvarig smärta; Lidande; Patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Smärta är ett stort samhällsproblem som drabbar människor urskillningslöst. Sjukdomen långvarig smärta är komplex och multidimensionell och kan ha många konsekvenser för de påverkade personerna, som sällan är helt smärtfria. Syfte Syftet var att beskriva personers upplevelser av långvarig smärta. LÄS MER

 4. 4. Ett smärtsamt möte : En kvalitativ intervjustudie om hur individer med fibromyalgi upplever möten med hälso- och sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kajsa Frohlund; Rebecca Svensson; [2020]
  Nyckelord :Fibromyalgi; intervjustudie; möten med hälso- och sjukvårdspersonal; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi tillhör den nociplastiska smärtklassifikationen och innebär långvarig och diffus smärta i rörelseorganen. Det är en sjukdom som har en stor inverkan på individens livsvärld. Vägen mot att få diagnosen upplevs ofta som en svår och lång kamp, vilket kan medföra känslor som ångest, frustation och ilska. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av svenska sjuksköterskors bemötande vid långvarig smärta : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandra Ljungström; [2020]
  Nyckelord :bemötande; långvarig smärta; patient; Sverige; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är den vanligaste anledningen till att människor uppsöker sjukvård i världen och idag lever var femte person i Sverige lever med långvarig smärta. Långvarig smärta är ett tillstånd som varar i mer är tre månader efter den förväntade läkningen av vävnadsskadan. LÄS MER