Sökning: "långvarig smärta bemötande"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden långvarig smärta bemötande.

 1. 1. Beskriva upplevelsen hos personer med långvarig benign smärta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Christoffer Olsson; Anton Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Chronic pain; benign; experience; treatment; Långvarig smärta; benign; upplevelse; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig benign smärta är ett stort hälsoproblem i samhället. För att räknas som långvarig smärta ska smärtan ha varat i minst tre månader. Personer upplever långvarig smärta som fysiskt och psykiskt påfrestande. Sjuksköterskan har en viktig roll i bedömning, smärtskattning och behandling av smärtan. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av att leva med långvarig neuropatisk smärta efter ryggmärgsskada : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Alva Holmstedt; Lundstedt Hanna; [2019]
  Nyckelord :acceptance; management; support; nursing; pain; acceptans; hantering; stöd; omvårdnad; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig neuropatisk smärta efter ryggmärgsskada är ett komplext tillstånd som berör personens psykiska, fysiska, sociala samt existentiella välbefinnande. Ett gott bemötande från hälso- och sjukvården är av vikt för att personer som är berörda skulle förstå sin situation och kunna anpassa sig till ett liv med smärta. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att leva med neuropatisk smärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Eva Fransson; Helen Johansson; [2019]
  Nyckelord :acceptance; caring; pain; patients´ experience; treatment of care; acceptans; omvårdnad; patientupplevelse; smärta; vårdens bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta innebär stora negativa konsekvenser för samhället i form av ökade sjukskrivningstal och mindre delaktighet i samhället. Patienter med neuropatisk smärta upplever att de inte får den hjälp de önskar. LÄS MER

 4. 4. Att vara ung 18-30 år och leva med långvarig smärta : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Moa Berglund; Josefine Enroth; [2019]
  Nyckelord :Holistic perspective; long - term pain; young; Helhetsperspektiv; långvarig smärta; unga;

  Sammanfattning : Smärta är en subjektiv upplevelse som kan drabba och begränsa individen på olika sätt. Det är viktigt att använda sig av ett helhetsperspektiv, då en bibehållen smärta kan bero på andra faktorer än just de fysiologiska. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser och erfarenheter av vårdpersonalens bemötande vid långvarig smärta

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Fanny Berlin; Embla Tvitekkja; [2019]
  Nyckelord :Bemötande; Långvarig smärta; Patienter; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige lever cirka 54 procent av den vuxna befolkningen med långvarig smärta. Det behandlas idag med kombinationer av olika metoder, bland annat farmakologisk behandling tillsammans med till exempel mindfulness och fysisk aktivitet. LÄS MER