Sökning: "långvarig smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade orden långvarig smärta.

 1. 1. TRÄNING AV DJUPA NACKFLEXORER VID LÅNGVARIG OSPECIFIK NACKSMÄRTA Effekt på självskattad smärta och funktion – en litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofie Roempke Lindström; My Lindsjö; [2018-01-22]
  Nyckelord :Nackmuskulatur; Kronisk smärta; Cervikalgi; Fysisk träning; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är långvarig nacksmärta en omfattande diagnos. Det finns idag olika behandlingsformer där en av dessa är träning av djupa nackflexorer. LÄS MER

 2. 2. Att leva med långvarig, icke-malign smärta : En litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Angelica Stålkrantz Thimén; Helena Edholm; [2018]
  Nyckelord :Chronic pain; Life Experiences; Patient perspective; Långvarig smärta; Patientupplevelser; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse som är svår att sätta ord på. Det finns många personer i Sverige som lider av långvarig smärta och dessa är frekventa besökare hos sjukvården. Långvarig smärta är ett komplext tillstånd som kan vara svår att behandla. För att patienten ska få god vård bör dennes livsvärld beaktas. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeuters upplevda attityder, kunskaper och färdigheter gentemot biopsykosociala riskfaktorer för att identifiera patienter som ligger i riskzonen att utveckla långvarig smärta

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Viktoria Howell; Eddy Netterblad; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Personers erfarenheter av att leva med fibromyalgi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Jonasson; Amanda Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Daily life; Experience; Fibromyalgia; Pain; Dagliga livet; Erfarenheter; Fibromyalgi; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är ett långvarigt diffust smärttillstånd som är vanligare hos kvinnor än hos män. Orsaken till fibromyalgi är oklar men de vanligaste symtomen är långvarig smärta och trötthet. Syndromet är svårt att definiera och tidskrävande att både diagnostisera och behandla. LÄS MER

 5. 5. Cancerdrabbade patienters upplevelse av att skatta sin smärta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elvira Hafdelin; Klara Juremalm; [2018]
  Nyckelord :Pain measurement; cancer patients; experience; cancer pain; Smärtskattning; cancerpatienter; upplevelser; cancersmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancersmärta är både akut och långvarig vilket påverkar de drabbade fysiskt, psykiskt och existentiellt. Som sjuksköterska är det av stor vikt att identifiera och värdera smärta med olika smärtskattningsinstrument. LÄS MER