Sökning: "långvarig smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 287 uppsatser innehållade orden långvarig smärta.

 1. 1. Att leva med långvarig smärta : En litteraturstudie om ett växande folkhälsoproblem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lina Fransson; Maria Vettese; [2020]
  Nyckelord :Acceptans; Erfarenhet; Individuell upplevelse; Kronisk smärta; Långvarig smärta; Strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med långvarig smärta är en individuell upplevelse. För många av de som är drabbade påverkar smärtan hela livsvärlden och vardagen. Detta orsakar inte bara lidande för individen, utan också stora kostnader för samhället. Syfte: Syftet var att belysa hur vuxna individer upplever att leva med långvarig smärta. LÄS MER

 2. 2. Som en oinbjuden gäst som aldrig går hem : En litteraturöversikt om hur personer upplever sin vardag med kronisk smärta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Marie Eriksson; Mona Omar; [2020]
  Nyckelord :Begränsningar; kronisk smärta; lidande; litteraturöversikt; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det fanns en stark koppling med långvarig kronisk smärta samt försämrad livskvalitet. Livet med kronisk smärta skapade olika begränsningar för personen. Sucidrisken är ökad för dessa personer jämförelsevis med den generella befolkningen. LÄS MER

 3. 3. Hur patienter med långvarig smärta upplever sjuksköterskors omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jennifer Östlings; Jimmy Haraldsson; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; lidande; smärta; patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I svenska samhället lever en stor del av befolkning med långvarig smärta. Definitionen innebär att smärtan har pågått i minst tre månader. Smärta leder vanligtvis till ett komplex lidande, som involverar människans fysiska-, psykiska-, existentiella- och sociala hälsa med risk för försämrad livskvalité. LÄS MER

 4. 4. Upplevelse av livskvalitet hos personer med långvarig artrosrelaterad smärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Lindström; Victoria Hultberg; [2020]
  Nyckelord :Long-term pain; pain; osteoarthritis; quality of life; patient experience; Långvarig smärta; smärta; artros; livskvalitet; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artros är en av de 10 mest vanliga sjukdomarna i världen och 25% av alla med artrosrelaterad rörelseinskränkning kan inte utföra dagliga aktiviteter i sitt liv. Sjukdomen leder till långvarig smärta och rörelseinskränkning som kan resultera i sjukskrivning och sjukpensionering. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet vid långvarig smärta : En litteraturöversikt om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emma Ekelund; Gulle Salih; [2020]
  Nyckelord :Egenvård; fysisk aktivitet; långvarig smärta; patient; smärtlindring och upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det idag 18 procent av befolkningen som lider av långvarig smärta, vilket är en vanlig orsak till sjukskrivningar. Definitionen av smärta är faktiska eller potentiella skador mot kroppens vävnad vilket leder till en obehaglig känsla som i sin tur leder till en känslomässig upplevelse. LÄS MER