Sökning: "långvarig"

Visar resultat 1 - 5 av 803 uppsatser innehållade ordet långvarig.

  1. 1. Intensivvårdssjuksköterskans bedömningar och åtgärder vid komplex eller långvarig ventilatorurträning

    Magister-uppsats,

    Författare :Sandra Utter; Sofie Paulsson; [2020-06-26]
    Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; bedömning; åtgärd; ventilatorvård; långvarig; komplex; urträning;

    Sammanfattning : Background: Mechanical ventilation is a resource-intensive intervention associated with anumber of risks and complications that increases in correlation with the amount of time thepatient requires it. Weaning should therefore be initiated as soon as possible. LÄS MER

  2. 2. HAR INFORMATIONEN NÅTT FRAM? - En kvalitativ intervjustudie om hur arbetsterapeuter tillämpar kunskapsöverföring till personer med stressrelaterad ohälsa inom naturunderstödd rehabilitering

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Elin Nordin; Lisa Skånberg; [2020-06-08]
    Nyckelord :Activity of daily living; rehabilitation; health; activity; participation; knowledge management; implementation strategies; intervention; stress; mental health;

    Sammanfattning : Bakgrund Stressrelaterad ohälsa är sedan 2014 den vanligaste orsaken för sjukskrivning i Sverige. Under långvarig exponering av stress kan delar av hjärnan som styr vår koncentration-, inlärning-, planering- och organisationsförmåga försämras vilket kan leda till svårigheter med att ta in, bearbeta och minnas ny information. LÄS MER

  3. 3. ATT FINNA NYA VÄGAR En intervjustudie med personer som genomgått ett smärtrehabiliteringsprogram

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Sara Eriksson; Nelly Moen; [2020-05-28]
    Nyckelord :Occupational therapy; chronic pain; activities of daily living; qualitative research;

    Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter har ett aktivitetsfokus och arbetar med olika patientkategorier med olika typer av funktionsvariationer och sjukdomar vars gemensamma nämnare är att dessa påverkar patientens aktivitetsutförande. En patientkategori är personer med långvarig smärtproblematik. LÄS MER

  4. 4. VUXENBLIVANDE, NÄR DÅ? En kvalitativ intervjustudie om arbetet med unga vuxna inom Socialtjänsten

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Frida Andersson; Linnéa Skorupa; [2020-02-24]
    Nyckelord :Unga vuxna; Socialtjänst; Stöd; Ansvar; Avslutad vård;

    Sammanfattning : I denna studie undersöker vi socialsekreterares erfarenheter av att arbeta med unga vuxna (18 till 21 år) som har haft långvarig kontakt med Socialtjänsten. För att besvara detta syfte har vi genomfört fyra individuella intervjuer med socialsekreterare från två olika kommuner. LÄS MER

  5. 5. Vård av långvarigt sjuka barn : Utifrån sjuksköterskors erfarenhet

    Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

    Författare :Sofia Asp; Hilda Magnusson; [2020]
    Nyckelord :Barn; långvarig sjukdom; omvårdnad; sjuksköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund: Barn som drabbas av långvariga sjukdomar har idag goda chanser till överlevnad. Dessa barn kräver långvarig eller återkommande sjukhusvård vilket kräver mer resurser och tid för att ha möjlighet att bli bättre i sin sjukdom. Detta i sin tur ställer ökade krav på sjuksköterskans kunskap. LÄS MER