Sökning: "lås"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet lås.

 1. 1. UX-Design for Automated Restroom Door

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Mikaela Lavrell; Robin Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Public restrooms are used by most people but for some, these visits are inconvenient, filled with worry or fears. In 2016, a comprehensive survey was conducted in which more than half of the responded believed that they could get a disease from public restrooms, more than a quarter avoided touching the door handles and 45% avoided visiting a public toilet due to lock issues (Toalettrapporten, 2016). LÄS MER

 2. 2. Tjänsteinnovationer inom sista milen - En studie av konsumenters inställning till crowdsourcing, paketskåp och smarta lås

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Herlin; Adrian Mårtensson; Christoffer Nydahl; [2020]
  Nyckelord :crowdsourcing delivery; customer value; last mile delivery; parcel lockers; perceived risk; service innovation; smart locks delivery;

  Sammanfattning : Det ständigt växande e-handelssegmentet ställer helt nya krav på transporter inom sista milen leveranser. Sista milen är ofta förknippad med negativa externaliteter som buller, trängsel och utsläpp och dessutom låg kostnadseffektivitet. Sista milen är därför en del i logistikkedjan som har stor förbättringspotential. LÄS MER

 3. 3. Påverkansarbete och nätverkande inom ett gränsöverskridande järnvägsprojekt En aktörs-nätverksanalys av Oslo-Sthlm 2.55

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Adam Nilsson; Oliver Rosengren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om Projektet Oslo-Sthlm 2.55 som är en planerad utbyggnad av järnvägssträckan mellan Oslo och Stockholm via bland annat Örebro, Karlstad och Västerås. Syftet med uppsatsen handlar om att belysa involverade aktörer och deras relationer till varandra samt aktörernas påverkansmöjligheter. LÄS MER

 4. 4. Studenter och begränsad skärmtid : Uppbrutet lås bryter inte mobilvanor

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jesper Lundqvist; Lovisa Carlberg; [2019]
  Nyckelord :Screen time; moderation; limits; iOS; students; social media;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka effektiviteten av de inbyggda verktygen för att minska skärmtid i Apples iOS för studenter. Frågeställningen vi har undersökt är “Hur förändras studenters mobilvanor genom att låta Apples Skärmtid låsa appar?”. LÄS MER

 5. 5. Finding Vulnerabilities in IoT Devices : Ethical Hacking of Electronic Locks

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Christopher Robberts; Joachim Toft; [2019]
  Nyckelord :ethical hacking; penetration testing; electronic locks; internet of things; iot; threat modeling; security; etisk hacking; penetrationstestning; elektroniska lås; sakernas internet; iot; hotmodellering; säkerhet;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT) devices are becoming more ubiquitous than ever before, and while security is not that important for every type of device, it is crucial for some. In this thesis, a widely available Bluetooth smart lock is examined through the lens of security. LÄS MER