Sökning: "lås"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet lås.

 1. 1. Resource Optimization of MPSoC for Industrial Use-cases

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Filip Kågesson; Simon Cederbom; [2019]
  Nyckelord :MPSoC; inter-processor communication; message passing;

  Sammanfattning : Today’s embedded systems require more and more performance but they are still required to meet power constraints. Single processor systems can deliver high performance but this leads to high power consumption. LÄS MER

 2. 2. Automatiserad testning av digitala lås

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Yuka Morimoto; Marja Malvila; [2018]
  Nyckelord :testmaskin;

  Sammanfattning : Testsystem är en stor del i dagen samhälle. Att testa en produkt är viktigt för att se hur länge den håller, extra viktigt att testa produkter är det när produkterna ska användas till välfärdsteknologi oche-hälsa då tekniken ska användas i människors vardag. LÄS MER

 3. 3. Improving Performance of a Trading System through Lock-Free Programming

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Harald Ng; Josef Karlsson Malik; [2018]
  Nyckelord :lock-free; concurrency; trading system; performance; atomic operations; låsfrihet; prestanda; tradingsystem; concurrency; atomiska operationer;

  Sammanfattning : Concurrent programming is a form of computing, where several computations are executed in overlapping time periods. This can improve a system’s capability of handling growing amounts of work and execute faster on multicore processors. Lock is a usual tool used to ensure shared data is handled correctly. LÄS MER

 4. 4. Passar förskolans nycklar i skolans lås : talar vi samma språk?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik

  Författare :Annica Nissenlöf; Annika Olsson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; förskoleklass; specialpedagog vårdnadshavare och övergångar;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka övergången från förskola till förskoleklass utifrån organisations, grupp- och individnivå. Vi har valt att undersöka handlingsplaner kring övergångar, specialpedagogens roll och pedagogernas erfarenheter kring övergångar från förskolan till förskoleklassen men även vårdnadshavare upplevelser av sina barns övergångar från förskola till förskoleklass. LÄS MER

 5. 5. Hackning utan knackning - En studie om medvetenhet kring Social Engineering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Jesper Brumark; Ludvig Ohlsson; [2017]
  Nyckelord :Interpersonal Deception Theory IDT ; Social Engineering SE ; Medvetenhet; Theory of Planned Behaviour TPB ; Information Security Policy Awareness ISPA ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Social Engineering (SE) ses som ett stort hot mot organisationers IT-säkerhet. SE är en typ av icke-teknisk hackning som används för att manipulera individer att avslöja konfidentiell in-formation eller utföra handlingar som äventyrar person- eller organisationssäkerhet. LÄS MER