Sökning: "låsningar"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet låsningar.

 1. 1. Design av lagerlayout - En fallstudie med inriktning på ergonomi, effektivitet och flexibilitet.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mikaela Andersson; Henrik Johansson; David Lindkvist; [2019]
  Nyckelord :Warehouse layout; Control policies; Kontrollregler; Orderplockning; Ergonomi; Travel Distance; Automation;

  Sammanfattning : Syftet med fallstudien var att undersöka vad Airshoppen Travel Retail kan tänka på vid designen av sin nya lagerlayout. För att genomföra studien har en teoretisk modell tagits fram som fokuserar på hur företags layout kan designas. Med den teoretiska modellen analyseras först två verksamheters lagerlayout. LÄS MER

 2. 2. GRÅZONSPROBLEMATIK : Krigets nya nyans?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Björn Blomberg; Henningsson Anders; [2019]
  Nyckelord :gray zone problems; gray area; situation awareness; decision making; digitalization; vulnerability; democracy.; Gråzonsproblematik; gråzon; lägesbild; beslutsvakuum; digitalisering; sårbarhet; demokrati.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Digitaliseringen har skapat ömsesidiga beroenden som bidrar till stora sårbarheter i samhället. Nu möter vi nya hot delvis på grund av sårbarheter som vi själva har skapat. Vi ser att hoten mot vårt land är mer omfattande än på flera år och de har antagit nya former inom flera områden. LÄS MER

 3. 3. Joint ventures : (deadlock-) låsningar och lösningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amelie Askman; [2018]
  Nyckelord :Bolagsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tiderna förändras : en diskursiv analys av naturvård, förvaltning och lokala initiativ i Älvdalen

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Årevall; [2017]
  Nyckelord :lokal förvaltning; lokal delaktighet; naturvård; diskursanalys; Drevfjället; Älvdalsdelegationen;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hur olika diskurser har artikulerats i dialogprocessen Pilotprojekt Drevfjällen i Älvdalens kommun. Processen initierades 2011 av Länsstyrelsen i Dalarna till följd av lokalbefolkningens och lokala näringsidkares krav på större lokal delaktighet i revideringen av skötselplanen för Drevfjällets naturreservat. LÄS MER

 5. 5. Slag Hauler User Interface Design : Using human-centred design to create a user interface for heavy machinery

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Robert Rondahl; Filip Larsson; [2017]
  Nyckelord :User interface design; heavy machinery; user experience; human-centred design; interaction design; driver environment; vehicle interface design; Användargränssnitt; tunga fordon; användarupplevelse; människocentrerad design; interaktionsdesign; förarmiljö; gränssnitt i fordon;

  Sammanfattning : Within the field of heavy machinery, the driver environment and its user interface (UI) has not always been a high priority during product development. This is about to change since the user experience, especially of the driver, becomes more of a selling point. LÄS MER