Sökning: "löjlighet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet löjlighet.

  1. 1. Blir det en fars att spela fars? En musikalartists jakt på skådespelarverktyg inom genren fars

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Simon Rubin; [2023-02-20]
    Nyckelord :fars; komedi; fysisk teater; verktyg; timing; tydlighet; roligt; teknik; löjlighet;

    Sammanfattning : I det här arbetet undersöker jag som musikalartist om jag kan bli en bättre farsskådespelare genom att hitta och tillämpa skådespelarverktyg inom genren fars. Det gjorde jag genom att först spela in en farsscen med de skådespelarverktyg jag redan hade innan undersökningen. LÄS MER